Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-16

Cognosec AB: Publicering av detaljerade förslag till beslut inför Årsstämman 2016.

Huvudägare i Bolaget lämnar följande förslag till beslut vid Bolagets
årsstämma, den 31 maj 2016:

Punkt 10: Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter föreslås vara oförändrat, åtta stycken jämte en
suppleant.

Punkt 11: Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Arvode föreslås utgår med 125 000 för ledamot, med 175 000 för ordföranden och
med 75 000 för suppleant. Arvode föreslås inte utgå till ledamot som redan
arvoderas inom Cognosec koncernen. Det totala arvodet för styrelsen uppgår
enligt förslaget till SEK 1,0 Miljoner. Styrelseledamot kan tillerkännas
särskilt arvode för utförda uppdrag enligt beslut från tid till annan i
styrelsen. Cognosec AB offentliggör omfattning på sådant arvode i
delårsrapport under rubriken ”Transaktioner med närstående”.

Punkt 12: Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Årsstämman föreslås omvälja ledamöterna; Lord Blunkett, Patrick Boylan, Björn
Elowsson, Daniel Holden, Neira Jones, Kobus Paulsen, Anna Petre och Magnus
Stuart. Som ordförande föreslås omval av Kobus Paulsen. Till suppleant
föreslås Dusyant Patel.

De fullständiga förslagen till beslut finns tillgängliga på Bolagets hemsida
och hos Bolaget . Aktieägare som så önskar kan få handlingar tillskickat
efter att namn och adress meddelats Bolaget på mailolle.hillbom@cognosec.com.

För mer information kontakta:

Magnus Stuart, IR Ansvarig

+46 706 211 350

KORT OM COGNOSEC

Cognosec AB (publ) är en koncern som är verksam inom Cybersecurity, med
huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bedrivs internationellt genom
dotterbolag i Europa, Sydafrika, Kenya, och Förenade Arabemiraten. Koncernen
levererar Cybersäkerhet i syfte att förstärka sina kunders skydd mot oönskade
intrång och för att effektivt förhindra olika former av informationsstölder.
Bolagets kunder återfinns i flera branscher, bland annat
bank och finans,
regeringskanslier och offentliga myndigheter, sjukvård, tillverkning och
detaljhandel
. Cognosec har idag offentliggjort att Bolagets intäkter under 2015 uppgick
till 16 825 TEUR. För mer information, besök gärna
www.cognosec.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cognosec AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
13 maj 2016 kl.17.15.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.