Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-14

Collector: Collector avser att noteras på Nasdaq Stockholm

Göteborg, Sverige - Collector AB (publ) ("Collector") avser att
genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.
Collector är en nischad aktör inom bank- och finansmarknaden och
erbjuder kreativa, kundanpassade och effektiva finansiella produkter
för både privatpersoner och företag.

Nasdaq Stockholm har godkänt Collectors ansökan om notering av
bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Godkännandet är bland annat
villkorat av att det så kallade spridningskravet uppfylls senast på
noteringsdagen. Under förutsättning att marknadsförhållandena bedöms
som goda, förväntas första handelsdagen vara i början av juni 2015.

Lena Apler, Collectors grundare och arbetande styrelseordförande,
kommenterar:

"Collector har under våra 16 år haft en obruten stark tillväxt- och
vinstkurva. Hela vår kultur präglas av

öppenhet, tillväxt och transparens. För att fortsätta tillväxten känns
börsen som ett naturligt och självklart steg. Att noteras på börsen
är ett kvitto på att man kan kombinera entreprenörskap och stark
tillväxt med hög kvalitet."

Stefan Alexandersson, Collectors verkställande direktör, kommenterar:

"Första kvartalet 2015 hade vi vår starkaste kundtillströmning
någonsin och antalet privatkunder överstiger nu 3 miljoner. Som VD är
jag stolt över våra medarbetare och vad vi presterar tillsammans.
Noteringen ger oss en bättre tillgång till kapitalmarknaden och ökar
kännedomen om Collector, vilket tillsammans med vår starka tekniska
plattform kommer att fortsätta driva vår tillväxtstrategi."

Läs mer på https://www.collector.se/om-collector/investerare/ipo2015/

+----------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+
|Belopp i TSEK (om inget annat |Kv1 2015 |Kv1 2014|2014 |2013 |2012 |
|anges) | | | | | |
+----------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+
|Intäkter |265 038 |199 139 |916 211|697 442|590 396|
+----------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+
|Resultat före skatt (EBT) |69 205 |44 639 |243 684|191 368|146 396|
+----------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+
|Resultat efter skatt |54 352 |34 733 |188 133|148 200|114 344|
+----------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+
|Kapitalbas[1] (http://connect.ne.c|900 234 |528 729 |905 562|527 233|440 901|
|ision.com#_ftn1) | | | | | |
+----------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+
|Eget kapital |1 049 498|672 368 |994 583|635 420|512 098|
+----------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+
|Total |14,1% |10,9% |14,9% |11,9% |13,1% |
|kapitalrelation[2] (http://connect| | | | | |
|.ne.cision.com#_ftn2) (%) | | | | | |
+----------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+
|Soliditet[3] (http://connect.ne.ci|14,5% |12,1% |15,2% |13,3% |14,2% |
|sion.com#_ftn3) (%) | | | | | |
+----------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+
|Avkastning eget |24,1% |25,1% |23,1% |25,5% |24,1% |
|kapital[4] (http://connect.ne.cisi| | | | | |
|on.com#_ftn4) (%) | | | | | |
+----------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+
|Kreditförluster[5] (http://connect|1,4% |1,2% |1,4% |1,1% |1,9% |
|.ne.cision.com#_ftn5) (%) | | | | | |
+----------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+

Första kvartalet 2015 präglades av hög tillväxt kombinerad med god
lönsamhet. Intäkterna ökade med 33% och resultat före skatt med 55%.
För mer utförlig finansiell information avseende första kvartalet
2015, vänligen se kvartalsrapporten för januari - mars 2015 vilken
finns tillgänglig på www.collector.se.

[1]
(http://file///C:/Users/sc_pauek/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporar...)
Avser den finansiella företagsgruppen

[2]
(http://file///C:/Users/sc_pauek/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporar...)
Kapitalbasen genom totalt kapitalkrav. Avser den finansiella
företagsgruppen

[3]
(http://file///C:/Users/sc_pauek/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporar...)
Eget kapital genom totalt kapital vid periodens slut

[4]
(http://file///C:/Users/sc_pauek/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporar...)
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital,
rullande 12 månader

[5]
(http://file///C:/Users/sc_pauek/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporar...)
Kreditförluster i förhållande till genomsnittlig utlåning och andra
kundfordringar, rullande 12 månader

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT,
TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN
DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT
TILLÄMPLIG LAG.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid
Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 15
maj 2015 kl 08.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/collector/r/collector-avser-att-noteras-pa-nas...
http://mb.cision.com/Main/11837/9770685/380034.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.