Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Coloplast leverer solidt årsregnskab i tråd med selskabets finansielle forventninger efter et stærkt fjerde kvartal

Coloplast leverede en organisk vækst på 7% i 2020/21 efter et stærkt fjerde kvartal, hvor den organiske vækst var på 10%. Driftsresultatet steg 9% for året, svarende til en overskudsgrad på 33% før særlige poster mod 32% sidste år. Coloplast forventer en organisk omsætningsvækst på omkring 7% og en overskudsgrad på omkring 32% for 2021/22.

Coloplast leverede en organisk vækst på 7% for hele regnskabsåret 2020/21. Den rapporterede omsætning målt i danske kroner steg 5% til 19.426 mio. kr. Driftsresultatet før særlige poster udgjorde 6.355 mio. kr., en stigning på 9% i forhold til sidste år, svarende til en overskudsgrad før særlige poster på 33% mod 32% sidste år. Den stærke indtjening afspejler effektiviseringer samt lavere omkostninger som følge af covid-19, der blev opvejet af kommercielle investeringer.

  • "Vi leverer nogle solide tal i et udfordrende år, der har været påvirket af covid-19-pandemien. Igennem året har vores prioriteter været klare: Vi skal værne om vores medarbejderes sikkerhed, fortsætte med at servicere vores kunder og holde forretningen kørende. Jeg er stolt over, at det indtil videre er lykkedes os at navigere gennem pandemien, samtidig med at selskabet vokser og vi tager markedsandele. I år har vi gjort livet lettere for over 2 millioner mennesker med behov for intim sundhedspleje," siger Coloplasts administrerende direktør, Kristian Villumsen, og fortsætter:
  • "I 2020/21 har covid-19 haft stor indvirkning på vores kroniske forretning, men jeg glæder mig over, at tilgangen af nye patienter igen er stigende. Vores mindre forretningsområder, Urologi og Hud- & Sårpleje, er kommet stærkt igen i år, efterhånden som de elektive operationer og aktiviteten på hospitalerne er blevet genoptaget. Derudover leverede vi en flot overskudsgrad understøttet af vores Global Operations-planer samt fornuftig omkostningsstyring.”

Stærkt resultat i fjerde kvartal
Coloplast leverede et stærkt resultat med en organisk vækst på 10% og en overskudsgrad på 32% i fjerde kvartal. Den organiske vækst var 10% i Stomi, 8% i Kontinens, 10% i Urologi og 15% i Hud- & Sårpleje.

  • "Jeg vil gerne fremhæve et godt resultat i fjerde kvartal i vores kroniske forretning i Europa, hvor tilgangen af nye patienter nu nærmer sig niveauet før covid-19. Øvrige markeder leverede også et solidt kvartalsresultat efter flere vundne udbud, hvilket var forventet, mens vores amerikanske forretning igen voksede som følge af en øget tilgang af nye patienter. Endelig leverede Urologi og Hud- & Sårpleje tocifret vækst og bidrog dermed positivt til vores stærke afslutning på året."

Geografisk set rapporterede de europæiske markeder en organisk vækst i fjerde kvartal på 8%, Andre etablerede markeder voksede 7%, og Øvrige markeder bidrog med en vækst på 21%.

Solidt fremskridt inden for nedbringelse af udledninger og genanvendelse af affald
Coloplast har forpligtet sig til ambitiøs, videnskabsbaseret klimahandling for en fremtidig temperaturstigning på højst 1,5 °C. I fjerde kvartal indsendte selskabet mål for nedbringelse af udledninger gennem Science Based Targets-initiativet.
                                                                                                                                     
Inden for Scope 1 og 2 er det Coloplasts ambition at blive nettonul-udleder (net-zero) inden udgangen af 2025. To nøgleinitiativer er, at der skal anvendes 100% vedvarende energi i produktionen i 2025, og at Coloplasts virksomhedsbiler skal bestå af 50% elbiler i 2025 og 100% elbiler i 2030.

Inden for Scope 3 har Coloplast fastsat et mål for reduktion af udledninger pr. produkt på 50% inden 2030. Råvarer vil være et vigtigt område, som vi vil fokusere på, idet disse står for 67% af de samlede Scope 3-udledninger. I løbet af 2020/21 har Coloplast været i dialog med sine råvareleverandører om at sætte en målsætning for Scope 3-udledninger samt at forbedre leverandørdata.

Tidligere i år fik Coloplast også et gennembrud inden for affaldsgenanvendelse, idet selskabet overgik 2025-målet på 50% ved at nå 58%. Coloplast har nu fastsat en ny målsætning for genanvendelse af selskabets produktionsaffald på 75% inden 2025.

Finansielle forventninger for 2021/22
I overensstemmelse med de langsigtede forventninger sigter Coloplast mod en organisk omsætningsvækst på omkring 7% og en rapporteret vækst i danske kroner på omkring 8%.

Den rapporterede overskudsgrad forventes at blive omkring 32% som følge af normalisering af selskabets aktiviteter, pres på råvarepriserne, løninflation i Ungarn og fortsatte kommercielle investeringer.

Anlægsinvesteringer forventes at udgøre ca. 1,2 mia. kr. Den effektive skattesats forventes at blive 22-23%.

Bestyrelsen anbefaler, at der udbetales et yderligere udbytte på [14,00 kr.] pr. aktie. I tillæg til de 5,00 kr. pr. aktie, der blev udbetalt i forbindelse med halvårsregnskabet, vil der således blive udbetalt et samlet udbytte på [19,00] kr. pr. aktie for året mod 18,00 kr. pr. aktie sidste år.

KONTAKT
Peter Mønster
Senior Media Relations Manager, Corporate Communications
+45 49 11 26 23
dkpete@coloplast.com

Ellen Bjurgert
Vice President, Investor Relations
+45 49 11 33 76
dkebj@coloplast.com


Hoved- og nøgletal

 Mio. kr.2020/212019/20

 
Ændring 2020/21
Q4
2019/20
Q4
Ændring
Omsætning19.42618.5445% 5.1004.59011%
Driftsresultat (EBIT) før særlige poster6.3555.8549% 1.6501.47212%
Overskudsgrad (EBIT-margin) før særlige poster33%32%  32%32% 
Særlige poster*-200-nm --nm
Overskudsgrad (EBIT-margin) efter særlige poster32%
Författare GlobeNewswire