Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Coloplast A/S - Selskabsmeddelelse nr. 06/2021 - Årsregnskabsmeddelelse 2020/21

Årsregnskabsmeddelelse 2020/21
(1. oktober 2020 – 30. september 2021)

Coloplast leverede en solid organisk vækst på 10% og en overskudsgrad på 32% i 4. kvartal

 • Coloplast leverede en organisk vækst på 10% i 4. kvartal. Omsætningen målt i danske kroner steg 11%. Den organiske vækst i 4. kvartal pr. forretningsområde var 10% i Stomi, 8% i Kontinens, 10% i Urologi og 15% i Hud- & Sårpleje.
 • Den kroniske forretning blev positivt påvirket af en fortsat forbedret vækst i Europa samt en lavere baseline. Det amerikanske marked bidrog til vækst, primært som følge af en øget tilgang af nye patienter. Øvrige markeder leverede et solidt kvartal, der blev løftet af forskydningen af udbudsleverancer i Mellemøsten og Rusland fra 3. kvartal til 4. kvartal.
 • Inden for Stomi blev tilgangen af nye patienter stort set normaliseret på niveauet før covid-19. Inden for Kontinens var tendensen i 4. kvartal positiv på alle markeder, inklusive det amerikanske. Tilgangen af nye patienter i Europa inden for Kontinens nærmede sig i løbet af kvartalet niveauet før covid-19.
 • Urologi leverede endnu et stærkt kvartal. Væksten var bredt funderet og blev drevet af det amerikanske marked og mandesegmentet samt en lavere baseline.
 • Hud- og sårplejeforretningen leverede et solidt kvartalsresultat, primært som følge af en tocifret procentvis vækst i kontraktfremstilling af blandt andet Compeed og en lav baseline. Sårpleje alene leverede 12% organisk vækst drevet af især Kina, Europa og timingen af udbud i Mellemøsten.
 • Driftsresultatet udgjorde 1.650 mio. kr., en stigning på 178 mio. kr. (12%) i forhold til sidste år, svarende til en overskudsgrad (EBIT) på 32%, hvilket afspejler effektivitetsforbedringer, der blev delvist opvejet af kommercielle investeringer og normalisering af kommercielle aktiviteter.

En organisk vækst på 7% og en overskudsgrad på 33% i regnskabsåret 2020/21, på niveau med forventningerne

 • Coloplast leverede en organisk vækst på 7% for regnskabsåret. Omsætning målt i danske kroner steg 5% til 19.426 mio. kr. Den organiske vækst pr. forretningsområde var 6% i Stomi, 5% i Kontinens, 19% i Urologi og 8% i Hud- & Sårpleje.
 • Driftsresultatet før særlige poster udgjorde 6.355 mio. kr. en stigning på 9% i forhold til sidste år, svarende til en overskudsgrad før særlige poster på 33% mod 32% sidste år, hvilket afspejler effektivitetsforbedringer og lavere omkostninger på grund af covid-19, som blev delvist opvejet af kommercielle investeringer.
 • Afkastet af den investerede kapital efter skat før særlige poster var 45% mod 46% sidste år, negativt påvirket af opkøbet af Nine Continents Medical. Indtjeningen pr. aktie (EPS), udvandet, før særlige poster steg 19% til 23,36 kr.
 • Bestyrelsen anbefaler, at der udbetales et yderligere udbytte på 14,00 kr. pr. aktie, dermed udbetales et samlet udbytte på 19,00 kr. pr. aktie for året mod 18,00 kr. pr. aktie sidste år.

Finansielle forventninger for 2021/22 – organisk omsætningsvækst på ca. 7% og en overskudsgrad på ca. 32%

 • Der forventes en organisk omsætningsvækst på ca. 7% i faste valutakurser. Den rapporterede vækst i danske kroner forventes at blive ca. 8%.
 • Den rapporterede overskudsgrad forventes at blive ca. 32% som følge af normalisering af forretningsaktiviteterne, pres på råvarepriser og løninflation i Ungarn samt fortsatte kommercielle investeringer.
 • Anlægsinvesteringer forventes at udgøre ca. 1,2 mia. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive 22-23%, positivt påvirket af stigende omkostningsfradrag til forskning og udvikling som forsætter i 21/22.

Telekonference

Afholdes den 1. november 2021 kl. 15.00 dansk tid og forventes at vare ca. en time.
Hvis du ønsker at deltage aktivt i Q&A-delen, skal du ringe på tlf. +45 3544 5577 (+44 3333 000 804 eller +1 631 913 1422). PIN-koden for deltagere er 83943702#.

Tilgå telekonferencen direkte her:
https://getvisualtv.net/stream/?coloplast-xa4jg8pr5zFor yderligere information, kontakt venligst

Investorer og analytikere
Anders Lonning-Skovgaard
Koncerndirektør, CFO
Tlf. 4911 1111

Ellen Bjurgert
Vice President, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 3376
Email: dkebj@coloplast.com

Aleksandra Dimovska
Sr. Manager, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 2458
Email: dkadim@coloplast.com

Presse og medier
Peter Mønster
Sr. Media Relations Manager
Tlf. 4911 2623
Email: dkpete@coloplast.com

Adresse
Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
Danmark
CVR Nr. 69749917

Hjemmeside
www.coloplast.com

 

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Coloplast udvikler, producerer og markedsfører produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres særlige behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Coloplast hare fire forretningsområder: Stomi, Kontinens, Hud- og Sårpleje og Urologi. Vi er et globalt selskabet med omkring 12.500 ansatte.

Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2021-11.

Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Vedhæftet fil


Författare GlobeNewswire