Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-08

Com Hem: COM HEM ÅTERKÖPER EGNA AKTIER

PRESSMEDDELANDE, 8 JUNI 2016

Styrelsen i Com Hem Holding AB (publ) har idag beslutat att utnyttja
det bemyndigande att återköpa egna aktier som lämnats av årsstämman
den 19 maj 2016.

Styrelsen i Com Hem Holding AB ("Com Hem" eller "Bolaget") har idag
beslutat att man avser att genomföra ett återköpsprogram för
sammanlagt upp till 150 miljoner kronor fram till och med den 11 juli
2016.

Återköpta aktier kommer att användas för nedsättning av Com Hems
aktiekapital genom en indragning av återköpa aktier, efter att ett
tillräckligt antal aktier sparats för leverans av aktier enligt Com
Hems LTIP program för 2015 och 2016. Återköpsprogrammet genomförs
fram till och med den 2 juli 2016 i enlighet med Kommissionens
förordning (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003
("EG-förordningen"), och därefter i enlighet artikel 5 i
Kommissionens förordning (EG) nr 596/2014 av den 16 april 2014 ("Nya
EG-förordningen"). Återköpsprogrammet kommer att förvaltas av ett
värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina
handelsbeslut avseende Com Hems aktier oberoende av och utan
inflytande från Com Hem med hänsyn till den tidpunkt återköpen sker.

Det återköpsprogram som styrelsen nu beslutat om ska uppfylla följande
villkor:

1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet
med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq
Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med
EG-förordningen och från och med den 3 juli 2016 i enlighet med Nya
EG-förordningen.

2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 9 juni
2016 till och med den 11 juli 2016.

3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per
aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

4. Aktier för sammanlagt maximalt 150 miljoner kronor får återköpas,
varav aktier för maximalt 100 miljoner kronor får återköpas för
perioden fram till den 30 juni 2016 och för maximalt 50 miljoner
kronor därefter.

5. Maximalt får 19 287 402 aktier återköpas, dock får Bolaget inte
vid någon tid inneha mer än 10 procent av Bolagets aktier.

6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
Det totala antalet aktier i Com Hem uppgår till 206 643 376. Com Hem
äger idag 13 769 357 egna aktier, vilka är föremål för indragning.
Efter indragningen kommer det totala antalet aktier i Com Hem att
uppgå till 192 874 019.

För ytterligare information, kontakta:

Media

Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
press@comhem.com

Investerare

Petra von Rohr, IR & Kommunikationsdirektör
Tel: 0734 39 06 54
Investor.relations@comhem.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Com Hem Holding
AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 8 juni 2016 kl. 13:00 CET.

Om Com Hem

Com Hem levererar bredband, tv, play- och telefonitjänster till
svenska hushåll och företag. Ungefär 40 procent av landets hushåll är
anslutna till Com Hems nät, vilket gör Com Hem till en viktig motor i
det digitala Sverige. Vi erbjuder bredbandshastigheter upp till 1
Gbit/s samt ett stort tv-utbud via digital-tv i hemmet eller mobilt
med Com Hem Play. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 200
anställda varav cirka 700 arbetar inom kundservice. Huvudkontoret
ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre
dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication
AB. Under 2015 omsatte koncernen 5 000 MSEK. Com Hem-aktien är sedan
2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/com-hem/r/com-hem-aterkoper-egna-aktier,c2025296
http://mb.cision.com/Main/572/2025296/526191.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.