Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-31

Com Hem: Com Hem återköper egna aktier

Styrelsen i Com Hem Holding AB (publ) har idag beslutat att fortsätta
utnyttja det bemyndigande att återköpa egna aktier som lämnats av
årsstämman den 19 maj 2016.

Styrelsen i Com Hem Holding AB ("Com Hem" eller "Bolaget") har idag
beslutat att man avser att genomföra ett återköpsprogram för
sammanlagt upp till 140 miljoner kronor fram till och med den 22 mars
2017.

Återköpta aktier kommer att användas för nedsättning av Com Hems
aktiekapital genom en indragning av återköpta aktier, efter att ett
tillräckligt antal aktier sparats för leverans av aktier enligt Com
Hems LTIP program. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s
Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 ("Safe
Harbour-förordningen"). Återköpsprogrammet kommer att förvaltas av
ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina
handelsbeslut avseende Com Hems aktier oberoende av och utan
inflytande från Com Hem med hänsyn till den tidpunkt återköpen sker.

Det återköpsprogram som styrelsen nu beslutat om ska uppfylla följande
villkor:

1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet
med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq
Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR och Safe
Harbour-förordningen.

2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 1
februari 2017 till och med den 22 mars 2017.

3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per
aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

4. Aktier för sammanlagt maximalt 140 miljoner kronor får återköpas,
varav aktier för maximalt 70 miljoner kronor får återköpas under
perioden mellan den 1 februari 2017 och den 28 februari 2017 (båda
dagarna inkluderade) och för maximalt 70 miljoner kronor under
perioden den 1 mars 2017 och den 22 mars 2017 (båda dagarna
inkluderade).

5. Maximalt får 18 895 064 aktier återköpas. Bolaget får dock inte
vid någon tid inneha mer än 10 procent av Bolagets aktier.

6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
Det totala antalet registrerade aktier i Com Hem uppgår till 188 950
640. Com Hem äger idag 4 279 455 egna aktier.

För ytterligare information, kontakta:

Investerare
Marcus Lindberg, Investor Relations Manager
Tel: 0734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
press@comhem.com
(http://file///C:/Users/chka01/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%...)

Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31
januari 2017 09:00 CET.

Om Com Hem koncernen
Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska
hushåll och företag. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med
hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften av Sveriges hushåll, vilket
gör Com Hem-koncernen till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi
erbjuder våra 1,5 miljoner kunder det största utbudet av digitala
tv-kanaler och playtjänster via digitalbox eller på surfplattor och
mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda.
Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de
fyra dotterbolagen Com Hem AB, Boxer Access AB, Phonera Företag AB
och iTUX Communication AB. Under 2016 omsatte koncernen 5 665 MSEK.
Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm.
www.comhemgroup.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/com-hem/r/com-hem-aterkoper-egna-aktier,c2177002
http://mb.cision.com/Main/572/2177002/621308.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.