Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-07

Com Hem: Com Hem Holding AB offentliggör en villkorad inlösen av Senior Notes

Com Hem Holding AB (publ) ("Com Hem") offentliggör idag att dess
dotterbolag NorCell Sweden Holding 2 AB (publ), ("Emittenten"), har
lämnat besked om en villkorad inlösen av samtliga €186 587 700 10,75%
Senior Notes som förfaller 2019 ("Obligationer" eller
"Obligationerna").

Inlösen är villkorat av mottagande av betalning från en eller flera
långivare under existerande kreditfaciliteter som tillsammans uppgår
till ett belopp tillräckligt för att Emittenten ska kunna inlösa
samtliga Obligationer.

Com Hem har tidigare kommunicerat att Emittenten kan komma att
överväga att lösa in Obligationerna när det blir möjligt och planerat
datum för inlösen är den 14 november 2015. Com Hem kommer att
informera via ett pressmeddelande omkring den 13 november 2015,
huruvida villkoren för inlösen kommer att bli uppfyllda eller inte.

Com Hem har för avsikt att även fortsättningsvis sträva efter att ha
en långsiktig diversifierad finansiering i form av en blandning av
obligations- respektive bankfinansiering.

För ytterligare information, kontakta:

Investerare
Caroline Tivéus, IR-chef
Tel: +46(0)734 39 08 67
Investor.relations@comhem.com

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: +46(0)761 15 38 30
press@comhem.com

Friskrivning
De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer
inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act").

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Com Hem Holding
AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 8 oktober 2015 kl. 08:00 CET.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana
uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och kan
identifieras av uttryck som "anser", "förväntar", "väntar", "avser",
"uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De
framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika
uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på
ytterligare antaganden.

Även om Com Hem anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes,
är sådana framåtriktade uttalanden föremål för väsentliga kända och
okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga
faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger
utanför bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter
och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten
kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen
eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade
uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i
detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan
förändras utan att det meddelas.

Om Com Hem
Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av bredband, tv och
telefoni. Cirka 40 procent av Sveriges hushåll är anslutna till Com
Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud. Com Hem
erbjuder bredbandshastigheter på upp till 500 Mbit/s till 1,9
miljoner hushåll och är den operatör i Sverige som levererar snabbast
bredband till flest. Com Hem har sedan 2013 ett konkurrenskraftigt
erbjudande av bredband- och telefonitjänster även för företag. Com
Hem grundades 1983, har cirka 1 100 anställda och huvudkontor i
Stockholm. Verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem
AB, Phonera Företag AB samt iTUX Communication AB. Com Hems aktier är
noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, gå till:
www.comhemgroup.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/com-hem/r/com-hem-holding-ab-offentliggor-en-v...
http://mb.cision.com/Main/572/9843475/428147.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.