Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

Com Hem: COM HEM OFFENTLIGGÖR EMISSION AV SENIOR UNSECURED NOTES

PRESSMEDDELANDE 11 NOVEMBER 2016

Com Hem Holding AB (publ) offentliggör idag att dess dotterbolag
NorCell Sweden Holding 3 AB (publ) ("Emittenten") har emitterat nya
Senior Unsecured Notes om totalt 2 250 miljoner kronor som förfaller
2022 (de "Nya Obligationerna").

Emittenten kommer använda obligationslikviden tillsammans med
existerande outnyttjade kreditramar till förtidsinlösen av samtliga
obligationer i sitt obligationslån om 2 500 miljoner kronor som
förfaller 2019 (ISIN: SE0006371381).

De Nya Obligationerna har en fast kupongränta på 3,50% och förfaller i
februari 2022. Emittenten avser att ansöka om notering av de Nya
Obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Efter genomförd refinansiering beräknas den genomsnittliga räntesatsen
i koncernens skuldportfölj sjunka från cirka 3% för de första nio
månaderna 2016, till cirka 2.5%, givet nuvarande marknadsräntor.

DNB Markets och Nordea Markets har agerat Joint Bookrunners, och
Swedbank AB och Danske Bank A/S, Danmark, Filial Sverige har agerat
Co-Lead Managers, för transaktionen.

För ytterligare information, kontakta:

Investerare
Marcus Lindberg, Investor Relations Manager
Tel: +46(0)734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Media
Max Hellström, Presschef (t.f)
Tel: +46(0)734 39 26 03
press@comhem.com

Friskrivning
De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer
inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act").

Framtidsinriktade uttalanden
Vissa uttalanden i detta meddelande är, eller kan bedömas vara,
"framtidsinriktade uttalanden". Dessa framtidsinriktade uttalanden
kan identifieras av användandet av framåtriktad terminologi,
inklusive termerna "tror", "uppskattar", "bedömer", "förväntar",
"planerar", "avser" eller "kan" eller liknande terminologi eller av
diskussioner avseende strategi, planer, mål, framtida händelser,
förväntningar eller avsikter. Framtidsinriktade uttalanden
inbegriper, men är inte begränsade till, uttalanden avseende bolagets
avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar avseende, bland
annat, bolagets verksamhetsresultat, finansiella ställning,
framtidsutsikter, kostnader och annan utveckling. Framtidsinriktade
uttalanden innefattar i sig risk och osäkerheter eftersom de
relaterar till framtida händelser och omständigheter.
Framtidsinriktade uttalanden utgör inte någon garanti för framtida
utveckling och bolagets faktiska resultat och utveckling kan skilja
sig väsentligt från vad som beskrivs eller antyds av
framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande. En rad faktorer kan
medföra att resultat och utveckling kan komma att skilja sig
väsentligt från vad som anges av framtidsinriktade uttalanden. Sådana
faktorer inkluderar utan begränsning, den framtida marknaden,
ekonomiska och affärsmässiga villkor och trender, räntor samt
uppträdandet av andra aktörer på marknaden. Som en följd av detta
uppmanas investerare att inte förlita sig på sådana framtidsinriktade
uttalanden.

Framtidsinriktade uttalanden kan, och kommer ofta att, väsentligen
skilja sig från faktiska resultat. Alla framtidsinriktade uttalanden
i detta meddelande är endast gällande vid tidpunkten för detta
meddelande och återspeglar bolagets nuvarande uppfattning avseende
framtida händelser. Bolaget frånsäger sig uttryckligen alla
skyldigheter eller åtaganden att publicera resultat av någon
revidering av framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande som kan
ske till följd av någon förändring i bolagets förväntningar eller
till följd av händelser eller omständigheter efter datumet för detta
meddelande, utöver vad som krävs enligt tillämpliga regler.

Om Com Hem
Com Hem levererar bredband, tv, play- och telefonitjänster till
svenska hushåll och företag. Ungefär 40 procent av landets hushåll är
anslutna till Com Hems nät, vilket gör Com Hem till en viktig motor i
det digitala Sverige. Vi erbjuder bredbandshastigheter upp till 1
Gbit/s samt ett stort tv-utbud via digital-tv i hemmet eller mobilt
med Com Hem Play. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 200
anställda varav cirka 700 arbetar inom kundservice. Huvudkontoret
ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre
dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication
AB. I september 2016 förvärvades Boxer TV-access AB. Under 2015
omsatte koncernen 5 000 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på
Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.

Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11
november 2016 kl. 16.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/com-hem/r/com-hem-offentliggor-emission-av-sen...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.