Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-31

Com Hem: Com Hem rapporterar resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2016

Sammanfattning av det fjärde kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 1 780 (1 271) MSEK, en ökning med
40,0%. 1 333 MSEK organiskt, en ökning med 4,9%.

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 20,0% till 228 (190) MSEK.
· Underliggande EBITDA ökade med 16,9% till 696 (595) MSEK, varav
618 MSEK organiskt, en ökning med 3,8%.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 565 (304)
MSEK, en ökning med 85,7%.

· Det operativa fria kassaflödet ökade med 16,0% till 390 (336)
MSEK, varav 5,3% organiskt till 354 MSEK.

· Periodens resultat uppgick till 34 (-41) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 0,18 (-0,21) SEK.
· Antalet unika konsumentkunder ökade med 11 000 till rekordhöga 945
000.

· Fortsatt stark volymtillväxt inom bredband, en ökning med 13 000
till 702 000 abonnemang.

· Antalet digital-TV abonnemang uppgick till 644 000 med en fortsatt
ökning av antalet TiVo kunder med 6 000 (38% av digital-TV basen).

· Fortsatt rekordhögt konsument ARPU om 371 SEK (371 SEK i Q3 2016).
· Konsumentchurnen var 13,1%, en ökning med 0,4 procentenheter
jämfört med Q3 2016.

· Integrationen av Boxer fortlöper enligt plan.
- Boxer genererade under det fjärde kvartalet intäkter om 446
MSEK och Underliggande EBITDA om 78 MSEK.

Sammanfattning av helåret 2016

· Organisk nettoomsättning uppgick till 5 218 MSEK för helåret 2016,
en tillväxt om 4,4% - i linje med guidning.

· Organisk Underliggande EBITDA uppgick till 2 470 MSEK för helåret
2016, en tillväxt om 5,3% - i linje med guidning.

· Koncernens investeringar uppgick till 893 MSEK för helåret vilket
är en minskning med 9,9% och märkbart lägre än vår ursprungliga
guidning.

· Uppdaterad guidning för investeringar, 100 MSEK lägre än tidigare
guidning för Com Hem segmentet.

· Till årsstämman föreslår styrelsen en ökad kontantutdelning från
1,50 SEK per aktie till 4,00 SEK per aktie att utbetalas i två
omgångar halvårsvis. Styrelsen föreslår även förnyat mandat att
återköpa upp till 10% av utestående aktier.

· Årsstämman har tidigarelagts från den 3 maj till 23 mars 2017.
Kommentar från Anders Nilsson, VD Com Hem
I det fjärde kvartalet såg vi stark efterfrågan på våra produkter inom
Com Hem segmentet med en ökning av vår kundbas om 11 000 unika
kunder, den högsta tillväxten på kvartalsbasis på nästan två år.
Bredbandsförsäljningen var särskilt stark i kvartalet där vi adderade
13 000 abonnemang och passerade en milstolpe med 700 000 abonnemang.
Antalet Digital-TV abonnemang ökade med 3 000 och vår TiVo-bas växte
med 6 000 kunder, nu 38% av vår Digital TV-bas. Antalet
telefoniabonnemang minskade med 12 000.

Konsument-ARPU kvarstod på rekordhöga 371 SEK till följd av att en
stor del av våra kunder nu köper premiumprodukter. Konsumentchurnen
var 13,1% i kvartalet, en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med
tredje kvartalet på grund av en justering av låg-ARPU kunder som inte
längre är berättigade till våra tjänster. Den underliggande trenden
kvarstår och konsumentchurnen skulle ha motsvarat nivån i tredje
kvartalet exkluderat justeringen. Vi förväntar oss en fortsatt
marginell nedgång av konsumentchurnen över tid.

Com Hems fiberkoax nät fortsätter att leverera den snabbaste
genomsnittliga nedladdningshastigheten jämfört med våra konkurrenter
enligt externa mätningar av Netflix Speed Index och Google Video
Index. Inom vår företagsverksamhet adderade vi 1 000 On-Net-kunder i
kvartalet och jämfört med förra året ökade OnNet intäkterna med
26,7%.

Integration av företagsverksamheten
Med anledning av den svaga tillväxten av låg marginal OffNet tjänster
inom företagsverksamheten avseende fast telefoni kommer vi att inleda
en omorganisation av företagsverksamheten. Detta kommer att reducera
kostnaderna inom OffNet verksamheten med låg marginal. Integrationen
genomförs parallellt med integrationen av Boxer där de flesta
funktionerna flyttas till delade funktioner inom Com Hem i syfte att
till fullo utnyttja synergier inom Koncernen. Detta kommer innebära
en reduktion av personalstyrkan inom företagsverksamheten. Vi
förväntar oss att detta resulterar i 30 MSEK i
omstruktureringskostnader under 2017 kopplat till Phonera. Processen
kommer att fortgå under det första halvåret 2017 och resultera i ökad
Underliggande EBITDA och kassaflöde på grund av sänkta operationella
kostnader och investeringar framöver.

Vi utforskar nya möjligheter i villamarknaden
Villasatsningen inom Com Hem segmentet tar fart med nästan 250 000
hushåll adderade till säljbara adresser sedan lanseringen. Med tanke
på de goda ekonomiska förutsättningarna på marknaden och den positiva
utvecklingen hittills har vi inlett ett försök att i liten skala
bygga ut vårt egna nät med fiberanslutningar till villaägare
(accessnät), utöver att ansluta villaägare via operatörsbyten av
Skanova fiber eller ansluta oss till öppna nätverk. Vi gör för
närvarande tester och hoppas kunna starta fas II av villaexpansionen
och skala upp nyutbyggnaden under 2017.

Boxer-integration och fibersatsning
Integrationen av Boxer fortgår enligt plan. Utöver att integrera Boxer
i Com Hems plattform lanserar vi Boxers fiberexpansion under första
kvartalet. Vi ser detta som en utmärkt möjlighet att öka lönsamheten
inom Boxers nuvarande kundbas såväl som att behålla kunder som
överbyggs av fiber från konkurrenter. Com Hem har
förstahandserfarenhet av att vända ett välkänt TV-varumärke till en
lönsam bredbandsoperatör. Med ett starkt varumärke och en stor
kundbas i villamarknaden ser vi stor potential i Boxer att
ytterligare kapitalisera på villamarknaden utöver Com Hems redan
pågående villaexpansion.

Uppdaterad guidning
I vår uppdaterade guidning upprepar vi medelhög ensiffrig organisk
årlig tillväxt i omsättning och Underliggande EBITDA för Com Hem
segmentet. Inkluderat Boxer förväntas omsättningen öka med 25-30% för
helåret 2017. Boxer förväntas bidra med 300 MSEK i Underliggande
EBITDA under 2017 och sedan växa i samma takt som Koncernen i övrigt.
Vi sänker investeringsnivån för Com Hem segmentet med 100 MSEK till
900-1000 MSEK vilket leder till investeringar på 1-1.1 miljarder SEK
för Koncernen. Vi förväntar oss därutöver investeringar om 50 MSEK
kopplat till Boxer-integrationen 2017.

Vi har under året gjort stora framsteg gällande våra målsättningar
såsom omprofileringen av vårt varumärke, villaexpansionen, förvärvet
av Boxer och en fortsatt förbättring av våra produkter och tjänster
för att ytterligare förbättra kundnöjdheten. 2017 kommer att bli ett
avgörande år för Com Hem då vi till fullo går in i villamarknaden,
tar nästa steg i villasatsningen med integrationen av Boxer och
Boxers fibersatsning, samt omorganisationen av företagsverksamheten.
Med de framsteg som gjorts 2016 och ambitionerna för 2017
positionerar vi bolaget för att leverera en stadig tillväxt och skapa
avkastning för våra aktieägareunder många år framöver.

Information till redaktionen:
Du hittar den fullständiga rapporten med tabeller i den bifogade filen
eller på:
http://www.comhemgroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter-presentat...

Telefonkonferens den 31 januari
Företagsledningen kommer att hålla en webbsänd telefonkonferens idag
kl. 10.00 CET för investerare och analytiker.

Presentationen hålls på engelska och presentationsmaterialet finns
tillgängligt på www.comhemgroup.se. Det går även bra att lyssna till
presentationen i efterhand.

Länk till webbsändningen:
http://cloud.magneetto.com/comhem/2017_0131_Q4/view

För deltagande i telefonkonferensen:
Sverige: 08 5052 0110
Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077
USA: +1 646 851 2407

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet
fungerar, ring in 10 minuter innan konferensen börjar för att
registrera er.

Övrig information
Com Hem Holding AB:s dotterbolag NorCell Sweden Holding 2 AB (publ) är
rapporterande enhet för de utstående obligationerna. NorCell Sweden
Holding 2 AB:s (publ) bokslutskommuniké för 2016 finns från och med
idag tillgänglig på:
http://www.comhemgroup.se/sv/investerare/finansiering/finansiella-rappor...

För ytterligare information, kontakta:
Investerare
Marcus Lindberg, Investor Relations Manager
Tel: +46(0)734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
press@comhem.com

Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31
januari 2017 kl. 07:30 CET.

Om Com Hem koncernen
Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska
hushåll och företag. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med
hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften av Sveriges hushåll, vilket
gör Com Hem-koncernen till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi
erbjuder våra 1,5 miljoner kunder det största utbudet av digitala
tv-kanaler och playtjänster via digitalbox eller på surfplattor och
mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda.
Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de
fyra dotterbolagen Com Hem AB, Boxer Access AB, Phonera Företag AB
och iTUX Communication AB. Under 2016 omsatte koncernen 5 665 MSEK.
Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm.
www.comhemgroup.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/com-hem/r/com-hem-rapporterar-resultatet-for-d...
http://mb.cision.com/Main/572/2176988/621301.pdf
http://mb.cision.com/Public/572/2176988/b09d2c00f06aff1c.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.