Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-18

Com Hem: COM HEM RAPPORTERAR RESULTATET FÖR DET TREDJE KVARTALET 2016

PRESSMEDDELANDE 18 OKTOBER, 2016

Sammanfattning av det tredje kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 1 309 (1 255 Q3 2015) MSEK, en
ökning med 4,3%.

· Periodens resultat mer än fördubblades till 106 (51) MSEK.
· Resultat per aktie ökade till 0,56 (0,25) SEK.
· Underliggande EBITDA ökade med 8,7% till 642 (590) MSEK.
· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 18,7% till 227 (192) MSEK.
· Antalet unika konsumentkunder ökade med 8 000 till rekordhöga 934
000.

· Konsumentchurnen var 12,7%, en minskning med 0,4 procentenheter
jämfört med Q2 2016.

· Rekordhögt konsument ARPU om 371 SEK (369 i Q2 2016).
· Fortsatt stark volymtillväxt inom bredband, en ökning med 11 000
till 689 000 abonnemang.

· Antalet digital-TV abonnemang ökade med 4 000 och uppgick till 640
000 med en fortsatt tillväxt för TiVo om 7 000 kunder (37% av
digital-TV basen).

· Guidning för investeringsnivå 2016 sänkt med 150 MSEK. Vi sänker
guidning på investeringar för helåret 2016 till 850-950 MSEK (inkl.
Boxer) från tidigare 1,0-1,1 miljarder SEK eftersom kärnverksamheten
nu drivs på en hållbart lägre investeringsnivå.

· Signifikant ökning av kontant utdelning 2017. Till följd av Com
Hems fortsatt starka kassaflöde, har styrelsen för avsikt att föreslå
en förändrad mix avseende återgäldning till aktieägarna och att öka
kontantutdelningen från 1,50 SEK per aktie till 4,00 SEK per aktie
att utbetalas i två delar i maj och oktober 2017. Utöver kontant
utdelning kommer bolaget fortsätta att från tid till annan återköpa
aktier.

· Boxer adderar 500 000 nya DTT kunder, framförallt inom
villamarknaden, och förväntas tillföra 300 MSEK i Underliggande
EBITDA de första 12 månaderna efter förvärvet som slutfördes 30
september.

Kommentar från Anders Nilsson, VD Com Hem

Det bästa kvartalet någonsin
Det tredje kvartalet 2016 var en händelserik och spännande period för
Com Hem. Vi slutförde förvärvet av Boxer och adderade en halv miljon
kunder till vår nya tillväxtmarknad. Det säsongsmässigt starka tredje
kvartalet visade en rekordhög lönsamhet inom vår befintliga
verksamhet, där vi levererade rekordhöga siffror i omsättning och
Underliggande EBITDA samt ett starkt operativt fritt kassaflöde. Vi
ser nu de positiva effekterna av vårt nya varumärke då vi vann 8 000
nya kunder i kvartalet och konsument ARPU uppgick till rekordhöga 371
SEK medan konsumentchurn föll till rekordlåga 12.7%. Com Hem är i en
bra position med ett etablerat ledande varumärke på MDU marknaden och
med Boxer förvärvet i ryggen har vi nu en stor möjlighet att
expandera till villamarknaden och bli en sann nationell leverantör av
bredband och TV.

En fortsatt framgång inom kundnöjdhet tillsammans med positiva
effekter från vårt nya varumärke ledde till att konsumentkundbasen
växte med 8 000 kunder samtidigt som en fortsatt stark tillväxt inom
bredband ledde till att antalet abonnemang ökade med 11 000.
Efterfrågan på våra DTV produkter var stark i kvartalet med en ökning
på 4 000 abonnemang. Vår TiVo bas växte med 7 000 kunder och uppgår
nu till 37% av vår DTV bas. Antalet telefoniabonnemang sjönk med 7
000.

Konsument ARPU nådde en rekordhög nivå på 371 SEK jämfört med 369 SEK
i Q2 eftersom en större andel av våra kunder nu köper fler
premiumtjänster. Konsumentchurn föll med 0,4 procentenheter jämfört
med Q2 och var 12,7% i kvartalet, nu 0,2 procentenheter lägre än det
tidigare rekordet på 12,9% i Q3 och Q4 2015. Com Hems fiberkoax nät
fortsätter att leverera den snabbaste genomsnittliga
nedladdningshastigheten jämfört med våra konkurrenter enligt externa
mätningar av Bredbandskollen, Netflix Speed Index och Google Video
Index. Inom vår företagsverksamhet fortsätter vi att fokusera på att
växa OnNet verksamheten med höga marginaler, medan vi ser en
strukturell nedgång inom den gamla OffNet verksamheten inom fast
telefoni. Under kvartalet tillförde vi 1 000 nya OnNet
företagskunder, och jämfört med föregående år har kundbasen för OnNet
företagskunder växt med nästan 30% och intäkterna för OnNet har ökat
med 55%.

Nettoomsättningen ökade med 4,3% jämfört med tredje kvartalet
föregående år, drivet av en tillväxt på 6,0% för vår
konsumentverksamhet och 1,0% procent för företagsaffären, vilket
delvis motverkades av en nedgång om 0,9% inom nätverks-
operatörsverksamheten. Underliggande EBITDA ökade med 8,7% till
rekordhöga 642 MSEK med en Underliggande EBITDA marginal om 49,0%.
Totala investeringar uppgick till 180 MSEK i kvartalet jämfört med
219 MSEK i tredje kvartalet 2015.

Vi tror att vi har optimerat vår kärnverksamhet till den grad att vi
nu kan driva en effektiv verksamhet och leverera stadig tillväxt med
en hållbart lägre investeringsnivå. Vi sänker därför vår guidning på
investeringar för helåret 2016 till 850-950 MSEK från tidigare
1,0-1,1 miljarder SEK. Sammantaget har en högre Underliggande EBITDA
och lägre investeringar än förra året resulterat i ett fortsatt
starkt operativt fritt kassaflöde, vilket ökade med 24,1% till 461
MSEK. Vårt starka kassaflöde gör det möjligt för oss att fortsätta
genomföra vårt aktieåterköpsprogram. I kvartalet återköpte vi aktier
för 287 MSEK, vilket motsvarar 2,0% av antalet registrerade aktier
per 30 september, samtidigt som vi håller oss inom vårt
skuldsättningsmål. Aktieåterköpsprogrammet fortlöper med mandat att
återköpa aktier för ett belopp om 200 MSEK mellan den 1 oktober och
den 30 november.

Signifikant ökning av kontant utdelning 2017
Till följd av Com Hems fortsatt starka kassaflöde, har styrelsen för
avsikt att föreslå en förändrad mix avseende återgäldning till
aktieägarna och att öka kontantutdelningen från 1,50 SEK per aktie
till 4,00 SEK per aktie att utbetalas i två delar i maj och oktober
2017. Utöver kontant utdelning kommer bolaget fortsätta att från tid
till annan återköpa aktier.

Information till redaktionen:
Du hittar den fullständiga rapporten med tabeller i den bifogade filen
eller på:
http://www.comhemgroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter-presentat...

Telefonkonferens den 18 oktober
Företagsledningen kommer att hålla en webbsänd telefonkonferens idag
kl. 10.00 för investerare och analytiker.

Presentationen hålls på engelska och presentationsmaterialet finns
tillgängligt på www.comhemgroup.se. Det går även bra att lyssna till
presentationen i efterhand.

Länk till webbsändningen:
http://cloud.magneetto.com/comhem/2016_1018_q3_2016/view

För deltagande i telefonkonferensen:
Sverige: 08 505 201 14
Storbritannien: +44(0) 207 1620 177
USA: +1 334 323 62 03

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet
fungerar, ring in 10 minuter innan konferensen börjar för att
registrera er.

För ytterligare information, kontakta:

Investerare
Marcus Lindberg, Investor Relations Manager
Tel: +46(0)734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Media
Max Hellström, Head of PR
Tel: +46 (0)73 439 26 03
press@comhem.com

Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18
oktober 2016 kl. 07.30 CET.

Om Com Hem
Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av bredband, tv och
play-tjänster. Com Hems nät når cirka två miljoner svenska hushåll
och företag, vilket motsvarar ungefär 40 procent av det totala
antalet hushåll i landet. Vi erbjuder bredbandshastigheter upp till 1
Gbit/s via både FiberKoax och FiberLAN och ett stort tv-utbud via
både digital-tv i hemmet eller mobilt med Com Hem Play. Com Hem
erbjuder även bredband- och telefonitjänster till 62 000 små och
medelstora företag. Vi grundades 1983 och har cirka 1 200 anställda
varav cirka 700 av dessa inom kundservice. Huvudkontoret ligger i
Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem
AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. I september 2016
förvärvades Boxer TV-access AB. 2015 omsatte koncernen 5 000 Msek.
Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm.
www.comhemgroup.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/com-hem/r/com-hem-rapporterar-resultatet-for-d...
http://mb.cision.com/Main/572/2102991/576197.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.