Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Com Hem: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I COM HEM HOLDING AB (PUBL) DEN 19 MAJ 2016

PRESSMEDDELANDE 19 MAJ 2016

Com Hem Holding AB (publ) har idag haft sin årsstämma i Stockholm.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att omvälja Andrew Barron, Nicholas Stathopoulos,
Joachim Ogland, Monica Caneman, Eva Lindqvist och Anders Nilsson till
styrelseledamöter. Andrew Barron omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde vidare KMPG AB som revisionsbolag för tiden intill
slutet av nästa årsstämma.

Utdelning
Stämman beslutade om utdelning för räkenskapsåret 2015 med en och
femtio (1,50) kr per aktie och som avstämningsdag för utdelning
fastställdes den 23 maj 2016. Utdelning beräknas ske genom Euroclears
försorg den 26 maj 2016.

Återköp
Stämman bemyndigade styrelsen att, intill nästkommande årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen fatta beslut om att förvärva högst så
många aktier i bolaget att bolagets innehav vid var tid inte
överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade om att inrätta ett långsiktigt aktiesparprogram för
ledande befattningshavare och vissa övriga nyckelpersoner anställda i
Com Hem-koncernen ("LTIP 2016") samt överlåtelse av egna aktier som
säkerhet för leverans av aktier i LTIP 2016. Vidare beslutade stämman
om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i LTIP 2015.

Minskning och ökning av aktiekapital
Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet genom indragning av
de egna aktier som innehades av bolaget tre veckor före stämman och
om en samtidig fondemission lägst motsvarande det belopp som
aktiekapitalet minskats med. Härutöver beslutade stämman om
ytterligare minskning av aktiekapitalet genom indragning av de egna
aktier som innehas vid tidpunkten för anmälan av beslutet till
Bolagsverket.

För ytterligare information, kontakta:

Investerare
Petra von Rohr, IR & Kommunikationsdirektör
Tel: 0734 39 06 54
Investor.relations@comhem.com

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
press@comhem.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Com Hem Holding
AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 19 maj 2016 kl. 19:00 CET.

Om Com Hem
Com Hem levererar bredband, tv, play- och telefonitjänster till
svenska hushåll och företag. Ungefär 40 procent av landets hushåll är
anslutna till Com Hems nät, vilket gör Com Hem till en viktig motor i
det digitala Sverige. Vi erbjuder bredbandshastigheter upp till 1
Gbit/s samt ett stort tv-utbud via digital-tv i hemmet eller mobilt
med Com Hem Play. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 200
anställda varav cirka 700 arbetar inom kundservice. Huvudkontoret
ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre
dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication
AB. Under 2015 omsatte koncernen 5 000 MSEK. Com Hem-aktien är sedan
2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/com-hem/r/kommunike-fran-arsstamma-i-com-hem-h...
http://mb.cision.com/Main/572/2013198/518389.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.