Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-04

com hem: Utnyttjande av övertilldelningsoption avseende aktier i Com Hem

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL
NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA,
KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN
DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Med hänvisning till pressmeddelandet från Com Hem Holding AB (publ)
("Com Hem" eller "Bolaget") den 17 juni 2014, meddelar Com Hem idag
att Morgan Stanley & Co. International plc, som agerat
stabiliseringsagent i samband med börsintroduktionen, har utnyttjat
övertilldelningsoptionen till fullo för managers räkning, avseende 9
775 418 aktier i Com Hem.

Efter utnyttjande av övertilldelningsoptionen innehar NorCell S.à
r.l., ett holdingbolag som indirekt kontrolleras av Com Hems
huvudägare, fonder som rådges av BC Partners Limited, 98 911 671
aktier i Com Hem, motsvarande 47,7 procent av det totala antalet
aktier i Bolaget.

För mer information, kontakta:

Fredrik Hallstan, Presschef, Com Hem

Tel: +46-761 15 38 30

E-mail: fredrik.hallstan@comhem.com

Om Com Hem

Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av digital-tv, bredband
och telefoni. Cirka 39 procent, närmare 1,83 miljoner, av Sveriges
hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till
marknadens bredaste tv-utbud. Com Hem erbjuder prisvärda,
högkvalitativa tjänster inom tv, bredband, fast telefoni och har ett
konkurrenskraftigt erbjudande av bredband- och telefonitjänster för
företag. Com Hem grundades 1983, har cirka 1000 anställda och
huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bedrivs genom de tre
dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB samt ITUX Communication
AB. Com Hem är noterat på NASDAQ OMX. För mer information, gå till:
www.comhemgroup.se

Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att
sälja eller förvärva värdepapper.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas
till, USA, Kanada, Australien eller Japan eller något annat land där
sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller
andra åtgärder.

De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer
inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför
inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas
av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i
enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA.
Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA
eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas
genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt
direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga
implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet").
Investerare bör inte teckna sig för de värdepapper som beskrivs i
detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda
prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat
Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för och riktat
till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som
avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som
kan vara mottagare av erbjudandet utan att ett prospekt registreras i
medlemsstaten.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i
Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom
den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller
(ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta
meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får
inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande.
En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är
enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas
med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste
själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana
uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de
innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar",
"antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller
liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade
på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på
ytterligare antaganden. Även om Com Hem anser att dessa antaganden
var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden
föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga
faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger
utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga
faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika
väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått
anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i
detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan
förändras utan att det meddelas.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=284874...
http://mb.cision.com/Main/572/9612544/263956.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.