Du är här

2016-03-10

CombiGene: Årsredovisning samt fullständiga beslutsförslagtillgängliga

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 samt fullständiga
beslutsförslag inför årsstämman 4 april 2016 finns nu tillgängliga.
Detta pressmeddelande meddelar även en rättelse angående registrering
av en insynspersons aktieinnehav.

Fullständiga beslutsförslag avseende Beslut om ändring av
bolagsordningen (punkt 15 på dagordningen) samt Beslut om emission av
teckningsoptioner (punkt 16) finns tillgängliga på bolagets kontor på
Medicon Village i Lund (Scheelevägen 2) samt på bolagets webbplats*.

Det fullständiga beslutsförslaget inför årsstämman avseende utdelning
av aktier i det helägda dotterbolaget CombiGene Vet AB (under punkt
9.b på dagordningen) framgår av den kallelse som offentliggjordes 3
mars samt i Årsredovisningen under rubriken Förslag till
resultatdisposition.

Bolaget vill samtidigt meddela en rättelse av hur styrelseledamoten
och insynspersonen Lars Thunbergs aktieinnehav har redovisats på
AktieTorgets sida om Insyn i Combigene. Genom ett fel från bolagets
sida har detta innehav registrerats som ett personligt innehav men
det rätta förhållandet är att det är ett innehav genom s k närstående
bolag (Försäkringsaktiebolaget Skandia). Detta rätta förhållande har
hela tiden framgått av AktieTorgets sida om Bolags- & aktieinfo i
Combigene, varför bolagets förhoppning är att den felaktiga
registreringen inte upplevts som vilseledande. En rättelse har nu
skickats in till AktieTorget.

*http://combigene.com/arsredovisningar-och-prospekt/?lang=sv

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ)

Bengt Westrin, VD

Tel: 070 - 265 48 62

E-post: bengt.westrin@combigene.com

Om CombiGene AB

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och
modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska
studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i
dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan
komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att
utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska
sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger
på forskningresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns
universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget.
www.combigene.com.

Läs även MER FRÅN BOLAGET, ett nyhetsbrev från CombiGene som
innehåller allmänna nyheter och information som inte bedöms som
kurspåverkande. Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns på
www.combigene.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/combigene/r/arsredovisning-samt-fullstandiga-b...
http://mb.cision.com/Main/12318/9931894/486846.pdf
http://mb.cision.com/Public/12318/9931894/a2ba72875bae152b.pdf
http://mb.cision.com/Public/12318/9931894/80e29785b8a3e7f5.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.