Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

CombiGene: Förbereder utdelning av dotterbolag

CombiGene AB:s helägda dotterbolag CombiGene Vet AB, som enligt
stämmobeslut ska delas ut till CombiGenes AB:s aktieägare, byter namn
till Panion Animal Health AB och har valt Dede Willis från USA till
ny styrelseledamot. Vidare vidtogs ett antal åtgärder för att
möjliggöra utdelningen och möjliggöra en framtida ansökan om notering
på en lämplig marknadsplats. I detta pressmeddelande, som utformats
av CombiGene AB, meddelas även status från en sponsrad hundstudie
samt andra omständigheter och beslut med betydelse för CombiGene Vet
AB (nu under namnändring till Panion Animal Health AB).

CombiGene Vet AB:s årsstämma 12 maj

Årsstämman beslöt att bolaget ska bli publikt, att ändra bolagets namn
till Panion Animal Health AB, att det ska bli ett avstämningsbolag,
att dess aktie ska anslutas till Euroclear, och att en aktiesplit ska
genomföras så att antalet aktier i bolaget motsvarar antalet aktier i
CombiGene AB vilket möjliggör en 1:1 utdelning till CombiGene AB:s
aktieägare, samt beslöt om ytterligare några ändringar i
Bolagsordningen. Omval skedde av styrelseledamöter Arne Ferstad, Lars
Thunberg och Morten Albrechtsen, och Lars Thunberg utsågs till ny
styrelseordförande. Nyval skedde av Dede Willis från USA. Dede Willis
har över 30 års erfarenhet från såväl stora bolag och startup-bolag.
Hon har bl a varit VD och styrelseledamot för en enhet inom f d
Hoechst Group som omsatte över 100 miljoner USD, och hon har även
erfarenhet av animal health-området.

Övriga planer och beslut angående CombiGene Vet AB

CombiGene Vet AB har ingått preliminära överenskommelser med Carlos
Velez från USA som erbjudits positionen som Director Business
Development samt med Niels-Erik Manniche från Danmark som erbjudits
positionen som Director Regulatory Affairs. Under våren har en
affärsplan utarbetats, och i samband med det har en fördjupad
marknadsundersökning gjorts kring förekomsten av läkemedelsresistent
epilepsi hos sällskapshundar i USA och andra länder, samt en
uppskattning av marknadspotentialen för CombiGene Vet AB:s produkt.
Vidare har bolagen tillsamman med legala rådgivare inlett arbetet med
att formalisera relationen mellan bolagen. Detta kommer leda till att
ett mer omfattande licensavtal ingås mellan CombiGene AB och
CombiGene Vet AB. Ett sådant licensavtal utgör en viktig grund i
CombiGene Vet AB:s affärsidé och framtida verksamhet.

Avstämningsdag för utdelning av CombiGene Vet AB

Vid CombiGene AB:s årsstämma 4 april beslöts att ge styrelsen
bemyndigande att själv bestämma den s k avstämningsdagen för
utdelningen. Det är på avstämningsdagen som det registreras vilka som
är aktieägare i CombiGene AB, hur många aktier de har, och hur många
aktier i CombiGene Vet AB de därför ska erhålla. Styrelsen för
CombiGene AB har nu beslutat att avstämningsdatum ska vara 8 juli
2016, under förutsättning att de nödvändiga åtgärderna då är
slutförda, t ex anslutning till Euroclear.

Status i pågående hundstudie

Som meddelades i ett pressmeddelande 26 augusti 2015 har CombiGene Vet
AB gjort en ovillkorad sponsring med 216 000 kr till en grupp danska
forskare och veterinärer för en studie av genterapeutisk uppreglering
av NPY och Y2 hos hundar med epilepsi, dvs samma koncept som
CombiGene AB utvecklar för tillämpning på humanpatienter. Gruppen
leds av David Woldbye som även är en av CombiGene AB:s vetenskapliga
grundare, men studien är en akademisk forskningsstudie och har inte
koordinerats eller styrts av CombiGene Vet AB eller CombiGene AB. En
studie av detta slag har aldrig tidigare gjorts och studie-teamet
ställdes därför inför en rad utmaningar. Bl a måste det epileptiska
området lokaliseras och för detta ska bl a MR-scanning, EEG samt
eventuellt s k SPECT-scanning användas, vilka inte är standardmetoder
inom veterinärmedicin. Dessutom installeras videoutrustning i
hundägarens hem för att kunna observera hunden dygnet runt. I början
av året fick dessvärre studieförberedelserna tillfälligt avbrytas
efter att man uppmärksammats på att vissa formella regler kring
studier på sällskapsdjur inte uppfyllts. Studie-teamet har nu löst
dessa frågor i dialog med danska läkemedelsverket och danska
Försöksdjurtillsynet, och rekryteringen av hundar har startats igen.
En hund har hittills rekryterats till studien. Studiens
initiativtagare David Woldbye kommenterar:

"Vi underskattade hur mycket förarbete som krävdes. Men man kan också
se förseningen från en positiv synvinkel: CombiGene AB kommer inom
kort att ha valt sin kombinerade candidate vector som uttrycker både
NPY och Y2, och då kan vi använda den istället för de två separata
vektorer vi hade tillhands från den akademiska forskningen och som
fanns med i de ursprungliga planerna förra sommaren. Vi hoppas också
på ytterligare sponsring från CombiGene Vet AB och även annan hjälp,
t ex råd kring det regulatoriska regelverket. På så sätt kan studien
bli ännu bättre när den väl blir klar."

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ)

Bengt Westrin, VD

Tel: 070 - 265 48 62

E-post: bengt.westrin@combigene.com

Om CombiGene AB

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och
modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska
studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i
dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan
komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att
utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska
sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger
på forskningresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns
universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget.
www.combigene.com.

Läs även MER FRÅN BOLAGET, ett nyhetsbrev från CombiGene som
innehåller allmänna nyheter och information som inte bedöms som
kurspåverkande. Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns på
www.combigene.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/combigene/r/forbereder-utdelning-av-dotterbola...
http://mb.cision.com/Main/12318/2008521/515338.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.