Du är här

2016-02-10

CombiGene: Idag inleds den sista teckningsperioden för TO 1

Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med
noteringsemissionen i april 2015 kan aktier tecknas under perioden 8
februari - 17 februari 2016. En teckningsoption av serie TO 1
ber?ttigar till teckning av en aktie f?r sju kronor och femtio ?re
(7,50). Observera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast
den 15 februari 2016 eller utnyttjas senast den 17 februari 2016 blir
ogiltiga och f?rlorar sitt v?rde. Nedan presenteras information om
hur du g?r tillv?ga f?r att nyttja dina teckningsoptioner.

F?rvaltarregistrerade teckningsoptioner (dep?)
Teckning och betalning med st?d av teckningsoptionen ska ske i
enlighet med anvisningar fr?n respektive f?rvaltare. V?nligen
kontakta er f?rvaltare f?r ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)
Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner
p? anm?lningssedeln. Teckningsoptionerna ers?tts d?refter med
interimsaktier (IA) i v?ntan p? registreringen hos Bolagsverket.
Anm?lningssedel med instruktion f?r betalning finns tillg?nglig p?
Bolagets hemsida
www.combigene.com/investor-relations/arsredovisningar-och-prospekt
samt p? emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB:s hemsida
www.aktieinvest.se.

Villkor f?r teckningsoptionen
En teckningsoption ber?ttigar till teckning av en (1) aktie till
teckningskursen sju kronor och femtio ?re (7,50). Teckningsoptionerna
kan utnyttjas f?r teckning av en (1) aktie vid ett av tv? fastst?llda
tillf?llen, varav det f?rsta tillf?llet ?gde rum fr?n och med den 12
oktober 2015 till och med den 21 oktober 2015 och det andra ?ger rum
fr?n och med den 8 februari 2016 till och med den 17 februari 2016.

I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas tillf?rs Bolaget 9 375
000 kronor f?re emissionskostnader. Erh?llande av de tecknade
aktierna genom utnyttjandet av teckningsoption TO 1 ber?knas ske
cirka tre veckor efter respektive teckningsperiods utg?ng.

Observera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 15
februari 2016 eller utnyttjas senast den 17 februari 2016 blir
ogiltiga och f?rlorar sitt v?rde.

Fullst?ndiga villkor f?r teckningsoptionerna TO 1 finns tillg?ngliga
p? Bolagets hemsida
www.combigene.com/investor-relations/arsredovisningar-och-prospekt.

Fr?gor med anledning av teckningsf?rfarandet kan st?llas direkt till
Aktieinvest Fk AB som administrerar emissionen via telefon 08-5065
1795 eller e-post emittentservice@aktieinvest.se.

Corpura AB har agerat r?dgivare i samband med emissionen.
F?r ytterligare information:
CombiGene AB (publ)
Bengt Westrin, VD
Tel: 070 - 265 48 62
E-post: bengt.westrin@combigene.com
Om CombiGene AB
CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och
modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska
studier visat sig kunna f?rhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i
dagsl?get p? att vidareutveckla denna behandlingsmetod s? att den kan
komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att
utvecklas s? att den ?ven kan anv?ndas mot andra neurologiska
sjukdomar. CombiGene har kontor p? Medicon Village i Lund och bygger
p? forskningresultat fr?n Lunds Universitet och K?penhamns
universitet. Bolaget ?r publikt och ?r noterat p? AktieTorget.
www.combigene.com

L?s ?ven MER FR?N BOLAGET, ett nyhetsbrev fr?n CombiGene som
inneh?ller allm?nna nyheter och information som inte bed?ms som
kursp?verkande. Fler MER FR?N BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns p?
www.combigene.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/combigene/r/idag-inleds-den-sista-teckningsper...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.