Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-18

CombiGene: Kommuniké från extra bolagsstämma i CombiGene AB (publ) 2018

Idag, den 18 oktober 2018, hölls en extra bolagsstämma i CombiGene AB
(publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Styrelsen beslutade den 22 augusti 2018 om nyemission av så kallade
units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt
för aktieägarna. Nyemissionen av aktier beslutades med stöd av
årsstämmans bemyndigande medan nyemissionen av teckningsoptioner
beslutades under förutsättning av godkännande vid dagens extra
bolagsstämma.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission
av teckningsoptioner innebärande att högst 6 879 130
teckningsoptioner av serie 2018/2019 emitteras, envar berättigande
till teckning av en aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 687 913 kronor och
antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 6 879 130
aktier vid utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2018/2019.

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och
modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska
studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i
dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan
komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att
utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska
sjukdomar.

CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på
forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet.
Bolaget är publikt och är noterat på Spotlight. www.combigene.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/combigene/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/12318/2646890/928853.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.