Du är här

2016-02-22

CombiGene: Ökning av aktiekapital med anledning av nyttjade teckningsoptioner TO 1

Under den andra och sista av tv? teckningsperioder f?r CombiGenes
teckningsoption av serie TO 1 nyttjades 419 623 teckningsoptioner f?r
teckning av lika m?nga aktier. CombiGene tillf?rs d?rmed 3 147 172,50
kronor f?re avdrag f?re emissionskostnader.

Bolaget kommer inom kort att anm?la 419 623 aktier till Bolagsverket
f?r registrering. Efter registreringen kommer aktiekapitalet att
uppg? till 1 180 159,30 kronor f?rdelat p? 11 801 593 aktier.

Inr?knat den f?rsta teckningsperioden blev den totala nyttjandegraden
av serie TO 1 37% , och de b?da teckningsperioderna inbringade
tillsammans 3 157 392 kronor efter avdrag f?r emissionskostnaderna
som uppgick till 274 556 kronor. Av de 31 855 teckningsoptioner som
tillh?rde CombiGenes styrelse och ledning, eller till dessa
n?rst?ende, nyttjades 100% redan under den f?rsta perioden.

Corpura AB har agerat r?dgivare i samband med emissionen.

F?r ytterligare information:

CombiGene AB (publ)

Bengt Westrin, VD

Tel: 070 - 265 48 62

E-post: bengt.westrin@combigene.com

Om CombiGene AB

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och
modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska
studier visat sig kunna f?rhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i
dagsl?get p? att vidareutveckla denna behandlingsmetod s? att den kan
komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att
utvecklas s? att den ?ven kan anv?ndas mot andra neurologiska
sjukdomar. CombiGene har kontor p? Medicon Village i Lund och bygger
p? forskningresultat fr?n Lunds Universitet och K?penhamns
universitet. Bolaget ?r publikt och ?r noterat p? AktieTorget.
www.combigene.com.

L?s ?ven MER FR?N BOLAGET, ett nyhetsbrev fr?n CombiGene som
inneh?ller allm?nna nyheter och information som inte bed?ms som
kursp?verkande. Fler MER FR?N BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns p?
www.combigene.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/combigene/r/okning-av-aktiekapital-med-anledni...
http://mb.cision.com/Main/12318/9920849/480238.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.