Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

Combined Excellence AB: COMBINED EXCELLENCE DELÅRSRAPPORT Q2 - 19/20

1 MAJ 2019 - 31 OKTOBER 2019

Combined Excellence AB är en koncern med fokus på aktivt ägande av
expertbolag med verksamhet inom digitalisering. Vi växer tillsammans
och genom samarbete skapar vi synergier. Combined Excellence
fokuserar på att äga, utveckla, förvärva och skapa samarbetssynergier
mellan våra bolag. Vi arbetar inom tre segment; Digital Experience,
Digital Operations och Digital Infrastructure.

Koncernen hade per 31 oktober 2019 cirka 300 medarbetare på elva orter
i Sverige och Norge; Karlstad, Stockholm, Göteborg, Växjö, Örebro,
Norrköping, Uddevalla, Lund, Uppsala, Bergen och Oslo. Combined
Excellence levererar årligen digitalisering till cirka 1 000 kunder
genom sina verksamhetsbolag.

KVARTALET AUGUSTI TILL OKTOBER
Totala intäkter Försäljningstillväxt EBITDA-marginal
106,2 MSEK + 19,8% 10,4%

PERIODEN I SAMMANDRAG

Andra kvartalet Perioden 1 maj - 31 oktober

· Nettoomsättningen · Nettoomsättningen
uppgick till 106,2 (88,7) uppgick till 187,9 (158,7)
MSEK. MSEK.
· Försäljningstillväxten · Försäljningstillväxten
var 19,8% (67,0%) var 18,4% (66,1%).
· EBITDA uppgick till · EBITDA uppgick till
11,1 (16,7) MSEK. 10,3 (14,1) MSEK.
· EBITDA-marginalen · EBITDA-marginalen
uppgick till 10,4% uppgick till 5,5% (8,9%)
(18,8%). procent.
· Rörelseresultatet · Rörelseresultatet
uppgick till 7,0 (15,6) uppgick till 2,2 (11,9)
MSEK. MSEK.
· Periodens resultat · Periodens resultat 1,4
uppgick till 5,1 (13,6) (9,3) MSEK.
MSEK. · Resultat per aktie
· Resultat per aktie uppgick till 0,14 (0,91)
uppgick till 0,50 (1,33) SEK
SEK

VD OSKAR GODBERG KOMMENTARER
SATSNINGAR OCH MARGINALFÖRSTÄRKANDE ÅTGÄRDER

Vi lägger ett kvartal och halvår bakom oss som i stor utsträckning
kännetecknats av att vi genomfört de åtgärder som vi flaggade för i
vår Q1 rapport. Genom detta så stärker vi, successivt, våra
marginaler rejält. Jag bedömer att vi genom detta nu ser en
förbättrad marginaltillväxt redan under nästa kvartal som gör att den
redan goda marginalen inom våra Operations och Infrastructure segment
även kommer kunna skönjas inom vårt Experience segment.

De åtgärder som gjorts är primärt relaterade vårt Experience segment.
Konkret har detta inneburit produktivitetshöjande åtgärder såsom
reducering av personal samt i någon enhet även förändrad strategisk
inriktning. Större förändringar av styrelsesammansättningen i flera
av våra enheter har gjorts under perioden i vissa enheter inom
samtliga våra segment.

Vi har förutom detta även investerat i vår koncernfunktion för att öka
automationsgraden i vår rapportering och redovisning utöver vårt
kontinuerliga arbete med att skapa nordens främsta leverantör inom
digital transformation.

Sammantaget innebär dessa åtgärder en resultatbelastning under
kvartalet och vårt förkortade räkenskapsår. Åtgärderna ser vi kommer
stärka oss framåt när vi nu vid årsskiftet går in i vårt nya
kalenderbaserade räkenskapsår.

MARKNADEN OCH VÅR POSITIONERING

Vi fortsätter vårt arbete med ambition att bygga en av de mest
relevanta leverantörerna av IT och digitalisering på den primärt
svenska men också den nordiska marknaden. Vi ser en fortsatt stark
tillväxt under kvartalet. En av faktorerna för detta är en ökad
leveranssamverkan till kund mellan våra spetsbolag. Våra kunder
efterfrågar allt oftare kompetens, tjänster och leveranser från fler
av våra varumärken.

Vi levererar en tillväxt om knappt 20%. Det ser vi som ett bevis på
styrkan i vår modell. En modell där våra expertbolag ger oss en stor
spridning av branscher, kundstorlek, samt en gemensam nämnare av
leveranser med komplext teknikinnehåll som tillför stort värde i våra
kunders kärnprocesser. Det skapar en robusthet och riskspridning i
vår affär.

Vi ser också hur detta med stor sannolikhet skapar stabilitet även i
något svagare konjunkturcykel på makronivå.

Oskar Godberg, VD Combined Excellence AB
Stockholm 20 december 2019
FINANSIELL KALENDER:
Q2 20/12 2019, v51
Bokslutskommuniké 2019, 20/2 2020, v8
Q1 19/5 2020, v21
Q2 25/8 2020, v35
Q3 24/11 2020, v48
Q4 kommunike 24/2 2021, v8
Årsredovisning maj-dec 2019, publiceras vecka 16 2020
Oskar Godberg, VD
+46(0)70 713 49 63
Håkan Cranning, CFO
+46 (0)70 492 72 80

Denna information lämnades för offentliggörande den 20 december 2019,
kl. 16.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/combined-excellence-ab/r/combined-excellence-...
https://mb.cision.com/Main/17641/2996489/1165628.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.