Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

COMPARE-IT: AVSER KÖPA BOLAG, FÖRETRÄDESEMISSION 20 MLN KR (NY)

(Tillägg: mer information löpande i text)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Compare-IT Nordic avser förvärva Our Living och för finansiering har styrelsen beslutat om en företrädesemission.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen består av drygt 20 miljoner aktier med en teckningskurs på 1:00 krona per aktie, och givet att extra bolagsstämma godkänner detta kommer bolaget att tillföras cirka 20,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Totalt omfattas företrädesemissionen av teckningsförbindelser uppgående till cirka 62,7 procent och av emissionsgarantier uppgående till 37,3 procent.

"Vår strategi som ett Proptech-bolag är att bli en totalleverantör för digitalisering av fastighetsbranschen. Förvärvet av Our Living ligger helt i linje med våra målsättningar att bli ett SaaS-bolag och planen och strategin är att komplettera med fler förvärv framöver", kommenterar vd Henrik Jarl.

Our Living är en digital boendeplattform för bostadsutvecklare, fastighetsägare, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som på ett hållbart och professionellt sätt vill hantera information, dokumentation, tjänster och kommunikation för sina kunder, hyresgäster och medlemmar. Our Living har "ett stort antal" professionella kunder. Böland annat BoKlok, Skanska, Peab, Stadsbostäder och HSB Sundsfastigheter.

Förvärvet väntas öka intäkterna med 48 procent och minska ebitda-resultatet med 40 procent, baserat på senaste rapporter för respektive bolaget.

Den preliminära köpeskillingen för förvärvet uppgår till 15,4 miljoner kronor.

Förvärvet är villkorat av att Compare-IT säkerställer finansiering av förvärvet, vilket avses säkerställas genom företrädesemissionen. Tillträde till aktierna i Our Living beräknas ske i december 2021.
Författare Direkt-SE