Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Compare-IT Nordic AB: Compare-IT:s spridningsemission blev kraftigt övertecknad

Den 4 april 2017 avslutades teckningsperioden i Compare-IT:s
spridningsemission av aktier inför notering på AktieTorget.
Spridningsemissionen om 10 MSEK tecknades till 96 MSEK fördelat på 1
850 konton, vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 955 procent.

Styrelsen avser att den 10 april 2017 fatta beslut om att utnyttja en
överteckningsemission på 2 MSEK samt besluta om tilldelning. Genom
spridningsemissionen och överteckningsemissionen emitteras aktier för
totalt 12 MSEK, vilket innebär att Compare-IT tillförs cirka 11 MSEK
efter avdrag för noterings- och emissionskostnader på cirka 1 MSEK.
Besked om tilldelning till banker och nätmäklare samt distribution av
avräkningsnotor kommer ske i början av vecka 15.

VD Kerstin Lindqvist Toms kommenterar:

- Vi är överväldigade av emissionsutfallet och vill börja med att
hälsa alla nytillkommande aktieägare välkomna till Compare-IT. Vi är
väldigt glada över den fina respons som vi har fått under vår
teckningsperiod och att så många tror på vår vision att smarta hem är
till för alla. Det ger oss motivation att fortsätta arbeta hårt för
att utveckla bolaget vidare. Kapitalet som emissionen inbringar
kommer under det närmaste året främst användas till att förstärka vår
sälj- och marknadsorganisation och vidareutveckla ytterligare
funktionalitet i våra produkter. Vi ser nu med stor tillförsikt fram
emot ett fortsatt spännande och intensivt 2017.

Tilldelning

Till följd av den kraftiga överteckningen kan inte full tilldelning
ske. De principer som kommer vara vägledande vid tilldelningen är att
teckningsåtagare erhåller full tilldelning och att ägarspridning
kommer att prioriteras genom att så många tecknare som möjligt
erhåller minimiposter om 700 aktier. Styrelsen avser att, med stöd av
de tilldelningsprinciper som angivits i noteringsmemorandumet,
allokera tio procent av det totala emissionsbeloppet till så kallade
strategiska investerare. Sådana strategiska investerare anses i
första hand vara anställda på Compare-IT och närstående
samarbetspartner. Tilldelning av aktier till strategiska investerare
kommer att presenteras för AktieTorget.

Första dag för handel

Första dag för handel i Compare-IT:s aktie på AktieTorget är planerad
till den 3 maj 2017.

Aktiens kortnamn: COMPIT
Aktiens ISIN-kod: SE0009606593

Antal aktier och aktiekapital

När emissionen, inklusive överteckningsemissionen, har registrerats
hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Compare-IT att
uppgå till 7 149 000 aktier och aktiekapitalet kommer uppgå till 714
900 SEK.

Projektledare och emissionsinstitut

Compare-IT har använt InWest Corporate Finance AB som projektledare i
samband med noteringen och spridningsemissionen. Aktieinvest FK AB
har agerat som emissionsinstitut i samband med emissionen.

För ytterligare information

Kerstin Lindqvist-Toms
VD, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-190 630
E-post: kerstin@compare-it.se

Jeanette Andersson
Ordförande, Compare-IT Nordic AB
Telefon: 0733-181 982
E-post: jeanette@compare-it.se

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom
byggnadsautomation och lösningar för hemautomation, s.k. "smarta
hem". Compare-IT:s unicitet består främst i att Bolaget utvecklat
färdigpaketerade styrsystem för smarta hus och kommersiella
fastigheter. Just att de är färdigpaketerade sänker
installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella
alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och
tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT
har därmed gjort smarta hem-lösningar tillgängliga för allmänheten på
ett helt nytt sätt än tidigare.

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom Jeanette Anderssons försorg, för
offentliggörande den 6 april 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/compare-it-nordic-ab/r/compare-it-s-spridnings...
http://mb.cision.com/Main/15604/2233757/654151.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.