Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-01

Concent AB: Concent avyttrar projektet Barents Center om en initial köpeskilling om 279 MSEK och beslutar om förtida inlösen av obligationslån

Concent Holding AB (publ) ("Concent" eller "Bolaget") har genom
dotterbolaget Östermyra Bruk AB (publ) ("Östermyra Bruk") tecknat
avtal om att avyttra fastigheterna Patan 1 och 2 i Haparanda kommun
och projektet Barents Center. Avtalen ersätter tidigare ingånget
avtal som offentliggjordes den 14 november 2016. Concent har, i
samband med avyttringen, beslutat att använda del av köpeskillingen
till förtida inlösen av det utestående obligationslånet i Östermyra
Bruk.

Köparna är, som tidigare kommunicerats, de finska entreprenörerna
Erkii Hanhirova och Jarmo Viitala genom bolaget BC Investment AB. BC
Investment AB erlägger en initial köpeskilling om totalt 279 MSEK.
Concent äger rätt till en positiv eller negativ tilläggsköpeskilling
baserad på värdet av etapp 1 av produktionen av Barents Center.
Värdet ska fastställas av en extern fastighetsvärderare vid
tidpunkten för godkänd slutbesiktning av samtliga arbeten som
omfattas av etapp 1. Brytpunkten för en positiv tilläggsköpeskilling
är preliminärt 1 200 MSEK och i sådant fall äger Concent rätt till 50
procent av värdet av det överskjutande beloppet. Om värdet
understiger 1 200 MSEK utgår en negativ köpeskilling om maximalt 40
MSEK. Sådan maximal negativ köpeskilling uppstår om värdet är 1 120
MSEK eller lägre.

Concent har, i samband med avyttringen, beslutat att använda cirka 213
MSEK av köpeskillingen till förtida inlösen av det obligationslån om
200 MSEK som emitterades av Östermyra Bruk den 12 september 2016 med
förfallodag den 12 juni 2017. En förtida inlösen medför att
utestående kapitalbelopp samt ränta om 13 procent fram till den 12
mars 2017 kommer att behöva betalas.

Barents Center har i dagsläget en uthyrningsbar area om ca 58 000 kvm
och bygglov har sedan tidigare erhållits och markarbeten har
genomförts. Arbetet med att färdigställa Barents Center har delats
upp i två etapper; där färdigställande av första etappen beräknas ske
i tredje kvartalet 2018.

Överlåtelse av projektet Barents Center och fastigheterna Patan 1 och
Patan 2 sker genom dotterbolaget Östermyra Bruk. Som en del av
transaktionen förvärvar vidare BC Investment AB samtliga aktier i
Concent Hotel AB från Concents helägda dotterbolag Concent Utveckling
3 AB.

BC Investment AB tillträder förvärvet den 20 februari 2017.

För ytterligare information kontakta:

Sven Kallstenius

Styrelseordförande

070-697 31 00

sven.kallstenius@gmail.com

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1
februari 2017 kl. 10.15 CET.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem
och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar och finansiella resurser
utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa
ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I
praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på
ungdomar och studenter, bostadsrätter som fler har råd med och
platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor
med mera. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/concent-ab/r/concent-avyttrar-projektet-barent...
http://mb.cision.com/Main/11800/2178237/622207.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.