Du är här

2018-08-17

Concent AB: INFORMATION OM KONCERNBOLAGET ÖSTERMYRA BRUK AB (PUBL) OCH BARENTS CENTER

Stockholm, 17 augusti 2018

Concent Holding AB (publ):s ("Concent") dotterbolag Östermyra Bruk AB
(publ) ("Östermyra"), meddelade den 21 juni 2018 att konverteringen
av obligationslånet, emitterat den 12 september 2016 om nominellt
cirka 200 MSEK, enligt förslaget som gick ut den 27 februari 2018
inte skulle genomföras då villkoret om finansiering inte uppfyllts.
Med anledning av detta kallade Östermyra obligationsinnehavarna till
ett investerarmöte, att hållas per telefon den 2 juli 2018, där
möjliga lösningar skulle diskuteras.

Östermyra får härmed informera om att mötet avhölls som planerat och
att diskussioner pågår löpande med representanter för
obligationsinnehavarna. Det finns dock ännu inte någon
överenskommelse med obligationsinnehavarna om framtiden för Östermyra
och Barents Center. Med anledning av att byggnationen av Barents
Center ännu inte har startat bedömer Östermyra att den ursprungliga
planen för Barents Center inte kommer att förverkligas. Däremot är
Östermyra övertygade om att tomtens placering i centrala Haparanda
och kommunens behov innebär att det finns alla möjligheter för ett
bra projekt. Oaktat vilket utfall diskussionerna landar i och vilket
framtida scenario som inträffar för projektet Barents Center kommer
detta inte ha någon negativ påverkan på Concent-koncernens ekonomiska
ställning.

Vidare har styrelsen i Östermyra med anledning av att konverteringen
inte genomfördes som planerat upprättat en kontrollbalansräkning.
Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets egna kapital understeg
hälften av det registrerade aktiekapitalet. På en extra bolagsstämma
(kontrollstämma 1) framlades kontrollbalansräkningen varpå stämman
beslutade att bolaget inte skulle gå i likvidation utan att bolagets
verksamhet skulle drivas vidare. Detta då diskussioner pågår med
obligationsinnehavarna om hur obligationslånet ska lösas och
styrelsen bedömer att en sådan lösning kommer att kunna nås med
obligationsinnehavarna då det ligger i såväl Östermyras som
obligationsinnehavarnas intresse.

.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson
Styrelseordförande
0733-977 325
Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström
VD
070-600 00 90
Bjorn.sahlstrom@concent.se

.

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.)
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17/8,
2018 kl. 13:15 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt
online på www.concent.se och www.news.cision.com/se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/concent-ab/r/information-om-koncernbolaget-ost...
http://mb.cision.com/Main/11800/2594910/893308.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.