Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-23

Concent AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Stockholm, 23 maj 2017 - Vid dagens årsstämma i Concent Holding AB
(publ) fattades följande huvudsakliga beslut.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för
moderbolaget och koncernen samt beslutade om att balansera bolagets
resultat, 182 MSEK, i ny räkning.

Stämman beviljade inte styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för förvaltningen 2016.

Val av styrelse och styrelsearvode m.m.
Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma
beslutades om omval av Peter Gustafsson, Björn Sahlström och
Eva-Lotta Berg Ljungström. Peter Gustafsson valdes som styrelsens
ordförande. Mazars omvaldes som bolagets revisor med Johan Kaijser
som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att ett styrelsearvode om sammanlagt 300 000 kronor
skulle utgå, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100
000 kronor till ledamot som inte är anställd.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande

0733-977 325

Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

bjorn@sundaholding.com

Om Concent

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem
och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar och finansiella resurser
utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa
ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I
praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på
ungdomar och studenter, bostadsrätter som fler har råd med och
platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor
med mera. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsamman.

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.)
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23/5,
2017 kl. 14:30 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt
online på www.concent.se och www.news.cision.com/se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/concent-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-concen...
http://mb.cision.com/Main/11800/2272267/678800.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.