Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-06

Concent AB: ÖSTERMYRA BRUK AB BEGÄR FÖRLÄNGNING AV OBLIGATIONSLÅN DÅ TILLTRÄDE AV BARENTS CENTER INTE KAN SKE DEN 12 ...

Stockholm, 6 september 2017

Concent Holding AB (publ) ("Bolaget") kommunicerade per den 13 april
2017 att förhandlingarna med BC Investment avseende tillträde av
projektet Barents Center ("Projektet"), ägt av koncernbolaget
Östermyra Bruk AB (publ) ("Östermyra") hade slutförts och att BC
Investment skulle tillträda Projektet senast den 30 juni 2017.
Tillträdet var bland annat villkorat av BC Investments erhållande av
erforderlig och nöjaktig finansiering avseende förvärvet av
Projektet. Bolaget meddelade sedermera den 30 juni 2017 att parterna
överenskommit en förlängning av aktieöverlåtelseavtalet innebärandes
att tillträdet till Projektet skulle ske senast den 12 september 2017
på i övrigt oförändrade villkor. Mot, bland annat, bakgrund av
Bolagets pressade finansiella situation under våren 2017 och därmed
möjligheterna att bistå vid det nödvändiga arbetet att säkerställa
finansiering har erforderlig finansiering ännu inte erhållits och
Bolaget får härmed meddela att tillträde till Projektet inte kommer
att kunna ske den 12 september 2017.

I samband med förvärvet av Projektet och i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet med BC Investment skulle även Östermyra
återbetala dess obligationslån om 200 MSEK, emitterat den 12
september 2016, med en slutlig förfallodag den 12 september 2017
("Obligationslånet"). Då tillträde till Projektet inte kommer att ske
den 12 september 2017 kommer inte heller Obligationslånet att
återbetalas detta datum. Östermyra har idag därför initierat ett
skriftligt fordringshavarmöte inom ramen för Obligationslånet i syfte
att obligationsinnehavarna ska ges en möjlighet att godkänna en
förlängning av Obligationslånet med tre månader samt en möjlighet
till ytterligare förlängning om en månad åt gången vid två
tillfällen. Förlängningen kräver att en erforderlig majoritet av
obligationsinnehavarna röstar positivt till ett sådant förslag.
Berörda fordringshavare kommer att kontaktas genom agenten,
Intertrust (Sweden) ABs, försorg och tillsändas all nödvändig
information. När röstningsförfarandet har avslutats kommer Bolaget
återkomma med information om resultatet av röstningen.

Diskussion pågår för närvarande mellan Bolaget och BC Investment om
förlängning av nuvarande aktieöverlåtelseavtal avseende Projektet
samt avseende formerna för samarbetet framgent. Bolaget kommer att
meddela resultatet av dessa diskussioner så snart dessa är avslutade.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande

0733-977 325

Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

bjorn@sundaholding.com

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.)
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6/9,
2017 kl. 08:30 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt
online på www.concent.se och www.news.cision.com/se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/concent-ab/r/ostermyra-bruk-ab-begar-forlangni...
http://mb.cision.com/Main/11800/2340799/718676.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.