Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Concentric 4 kv: Resultat före skatt 16 Mkr (77)

(SIX) Concentric redovisar ett resultat före skatt på 16
miljoner kronor (77) för det fjärde kvartalet 2012.

Rörelseresultatet var 26,0 miljoner kronor (80). I resultatet
ingår omstruktureringskostnader med 36 miljoner (0).

Underliggande rörelseresultat uppgick till 57 miljoner (80).

Nettoresultatet var 12 miljoner kronor (60). Resultatet per
aktie uppgick till 0,27 kronor (1,35).

Nettoomsättningen uppgick till 431 miljoner (577).

Styrelsen föreslår en utdelning på 2,50 kronor per aktie för
2012 (2,00).

Lars Johansson
SIX News

Författare direkt.