Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-21

Concentric AB: CONCENTRICS HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2017

ANDRA KVARTALET

· Nettoomsättning: 540 MSEK (522) - oförändrat jämfört med
föregående år efter justering för valuta (+4 %).

· Rörelseresultat: 100 MSEK (89) - en rörelsemarginal om 18,5 %
(17,0).

· Resultat efter skatt: 75 MSEK (63); resultat per aktie före
utspädning om 1,86 SEK (1,52).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten: 77 MSEK (132) är lägre
främst på grund av ett ökat rörelsekapital.

· Koncernens nettoskuld: 335 MSEK (686); skuldsättningsgrad på 42 %
(112) främst på grund av omvärderingsförluster för pensionsskulder
föregående år.

FÖRSTA HALVÅRET

· Nettoomsättning: 1 086 MSEK (1 040) - upp 2 % jämfört med
föregående år efter justering för valuta (+2 %).

· Rörelseresultat: 200 MSEK (174) - en rörelsemarginal om 18,4 %
(16,7).

· Resultat efter skatt: 149 MSEK (123); resultat per aktie före
utspädning om 3,69 SEK (2,98).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten: 155 MSEK (196) är lägre
främst på grund av ett ökat rörelsekapital.

VD och koncernchef, David Woolley, kommenterar halvårsrapporten för
andra kvartalet 2017.

Försäljningsutveckling
Koncernens omsättning för andra kvartalet var oförändrad justerat för
valuta jämfört med föregående år, vilket är något lägre än den
publicerade marknadsstatistiken. Aktivitetsnivåerna under andra
kvartalet speglar en viss minskning av våra kundorder efter att
varulagren fyllts på under första kvartalet. Totalt sett förblev både
den europeiska och amerikanska slutmarknaden i stort sett oförändrad,
under kvartalet, jämfört med föregående år. Den faktiska omsättningen
för koncernen de sex första månaderna ökade med 2 % jämfört med
föregående år, justerat för valutaeffekter.

Rörelsemarginal
De omstruktureringsplaner som påbörjades och genomfördes under det
andra halvåret 2016 har fortsatt att ge förväntade besparingar under
första halvåret 2017. Concentrics program för Business Excellence
("CBE") har bidragit till ytterligare ökad lönsamhet inom koncernen,
vilket medförde att rörelsemarginalen för det andra kvartalet och
första halvåret ökade till 18,5 % (17,0) respektive 18,4 % (16,7).

Teknologi
Under första halvåret deltog Concentric på IFPE 2017 där företaget
presenterade ett stort antal pumpar, bland annat nyutvecklade
produkter som en patenterad urkopplingsbar pump för användning i
system med intermittent flöde och tryck, vilka fick mycket positiv
respons.

Vi fortsätter att göra framsteg med de organiska tillväxtmålen, vilket
avspeglas i följande framgångar på teknikområdet:

· Vi har framgångsrikt lanserat LICOS-kopplingsteknik för tvåstegs
vattenpumpar på lastbilsmarknaden i USA tillsammans med en global
tillverkare. Mogna volymer förväntas uppnås under 2017.

· Vi har fått en beställning på elektriska oljepumpar för
hybridtillämpningar från en global tillverkare av tunga lastbilar och
bussar. Produktionsstart planeras till det andra halvåret 2018.

· Kontrakt från globala OEM-företag om att tillverka kompakta
hydrauliska kraftaggregat (HPU) med låg bullernivå och kompletterande
plattformar för styrenheter.

Vi fortsätter även att söka efter potentiella förvärv som stärker vårt
erbjudande och gör oss ännu mer relevanta för våra globala kunder.

Utsikter
Orderingången, som kommer att resultera i försäljning under tredje
kvartalet 2017, var något under omsättningen för andra kvartalet
2017. Den relativt stabila efterfrågeutvecklingen på alla
slutmarknader förväntas dock fortsätta. Marknadsstatistiken tyder på
att produktionsvolymerna, viktade för Concentrics slutmarknader och
regioner, kommer att stiga 2 % för helåret 2017 jämfört med
föregående år. Concentric är fortsatt väl positionerat, både
finansiellt och operationellt, för att kunna realisera vår
marknadspotential.

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley (VD och koncernchef) eller David Bessant (CFO) på tfn:
+44 121 445 6545 eller e-post: info@concentricab.com

Informationen i denna rapport är sådan som Concentric AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017 klockan
08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/concentric-ab/r/concentrics-halvarsrapport-jan...
http://mb.cision.com/Main/1643/2314758/702901.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.