Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-26

Concentric AB offentliggör preliminära resultat för det tredje kvartalet 2021, i samband med förvärvet av EMP Inc.

Concentric AB offentliggör idag sitt rörelseresultat för tredje kvartalet 2021, som är i linje  med företagets förväntningar. Koncernens nettoomsättning beräknas uppgå till 515 MSEK (324) och rörelseresultatet till 114 MSEK (57), vilket resulterar i en rörelsemarginal på 22,2% (17,5). Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära och den definitiva rapporten för tredje kvartalet 2021 kommer att publiceras den 3 november 2021 klockan 08:00 CET.

Concentric släppte samtidigt ett pressmeddelande som tillkännagav förvärvet av EMP Inc. för 1 260 MSEK (147 MUSD) i en banbrytande affär för att stödja bolagets elektrifieringsstrategi inom e-pumpar. EMP kommer att inkluderas i Concentrics koncernredovisning, med förbehåll för eventuella stängningsvillkor, från och med den 29 oktober 2021. För helåret 2021 prognostiserar EMP intäkter om cirka 1 095 MSEK (127 MUSD) och justerad EBITDA om cirka MSEK 147 (17 MUSD).

Denna information är sådan som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 klockan 07:00 CET.

För ytterligare information kontakta Marcus Whitehouse, telefon +44-121-445 6545

Författare Cision