Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

CONCENTRIC: KÖPER AMERIKANSKT BOLAG FÖR 1.260 MLN KR (NY)

(Tillägg: från och med femte stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Concentric förvärvar Engineered Machined Products (EMP) för 1.260 miljoner kronor på kontant och skuldfri basis.

EMP är en amerikansk producent av elektriska och mekaniska vatten- och oljepumpar, elektriska fläktar, kylsystem och precisionsbearbetade komponenter.

Hela köpeskillingen kommer att betalas kontant och transaktionen förväntas slutföras den 29 oktober 2021.

"Förvärvet är en milstolpe som kraftigt förstärker Concentrics utbud inom elektriska produkter, inklusive elektriska fläktar, elektriska olje- och vattenpumpar, och som kommer att öka företagets intäkter med mer än 50 procent på årsbasis", skriver bolaget.

EMP kommer att inkluderas i koncernredovisningen i Concentric, med förbehåll för eventuella stängningsvillkor, från och med den 29 oktober 2021.

För tolvmånadersperioden som slutar 31 december 2021 prognostiserar EMP intäkter på cirka 1.095 miljoner kronor och ett justerat ebitda-resultat på cirka 147 miljoner kronor.

Köpeskillingen på 1.260 miljoner erläggs kontant på skuld- och kontantfri basis, men bolaget kommer också att ta över finansiell leasing av utrustning på cirka 37 miljoner kronor, vilket värderar EMP till 8,6x FYF 2021 justerad ebitda.

Concentric kommer att finansiera transaktionen med lån om 1.072 miljoner kronor och återstoden med befintlig kassa. Lånen består av en ny lånefacilitet på 858 miljoner kronor med resterande 214 miljoner från en befintlig revolverande kreditfacilitet.

"Vi är nu på väg att slå vårt ambitiösa mål att ha 20 procent av vår försäljning från elektriska produkter till 2025. EMP är primärt verksamt i Nordamerika och därmed finns betydande tillväxtmöjligheter genom att öka deras geografiska räckvidd baserad på vår globala närvaro och säljstyrka. Eftersom EMP också har relationer med ett antal nyckelkunder på Concentrics marknader kommer vi tillsammans kunna skapa ett mer attraktivt erbjudande till dessa kunder samtidigt som Concentric också får tillgång till nya kunder och plattformar på våra nuvarande marknader", kommenterar David Woolley, vd för Concentric.
Författare Direkt-SE