Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Concordia Maritime: Årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 25 april 2019

Beslut vid årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 25 april 2019

Vid Concordia Maritime AB (publ):s årsstämma den 25 april 2019
omvaldes styrelseledamöterna Carl-Johan Hagman, Stefan Brocker, Mats
Jansson Helena Levander och Mikael G:son Löw samt nyvaldes Henrik
Hallin enligt valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande
valdes Carl-Johan Hagman. Vidare fastställdes att arvode till de
stämmovalda styrelseledamöterna ska utgå enligt följande:

· 400.000 kronor till styrelsens ordförande
· 225.000 kronor till övriga stämmovalda styrelseledamöter

Det totala styrelsearvodet uppgår till 1.525.000 kronor.

Till bolagets revisor omvaldes KPMG. KPMG har meddelat att den
nuvarande auktoriserade revisorn i bolaget, Jan Malm, kommer att
fortsätta vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå
enligt av bolaget godkänd räkning.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret
2018.

Stämman beslutade att en valberedning ska inrättas inför årsstämman
2020 i enlighet med valberedningens förslag, vilket i allt väsentligt
motsvarar föregående års förslag.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Göteborg den 25 april 2019
CONCORDIA MARITIME AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/concordia-maritime/r/arsstamma-i-concordia-ma...
https://mb.cision.com/Main/1948/2796723/1032035.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.