Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Concordia Maritime: Rättelse: Saknad MAR-hänvisning i pressmeddelande "Delårsrapport 1 januari-30 september 2021"

Concordia Maritime publicerar en rättelse gällande pressmeddelandet "Delårsrapport 1 januari-30 september 2021" som offentliggjordes idag den 3 november 2021 kl 13:00 CET. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade hänvisning till EUs marknadsmissbruksförordning (MAR).

Följande text skulle ha varit med i pressmeddelandet:

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2021 13:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Nerfeldt
CFO, Concordia Maritime AB
Tel: +45 88 938 661
Mobil: 0704 85 50 07
E-post: martin.nerfeldt@concordiamaritime.com

Författare Cision