Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-19

Confidence International AB: Bokslutskommuniké 2019

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ
First North, lämnar följande rapport för perioden januari - december
2019

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG OKTOBER - DECEMBER 2019

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 21,0 (29,5) MSEK
· Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -4,4 (-3,0) MSEK
varav

affärsområdenas rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgår till -2,9
(-1,3) MSEK

· Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,2 (-6,4) MSEK
· Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till
-0,33 (-0,03) SEK

före och efter utspädning
· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
-3,8 (-3,5) MSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

HELA PERIODEN I SAMMANDRAG JANUARI - DECEMBER 2019

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 92,0 (103,0) MSEK
· Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -15,3 (-18,6)
MSEK varav

affärsområdenas rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgår till -6,3
(-11,6) MSEK

· Periodens resultat efter skatt uppgick till -17,1 (-23,3) MSEK
· Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till
-1,10 (-0,09) SEK

före och efter utspädning
· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
-13,9 (-16,4) MSEK

· Nyemission om 17,4 MSEK efter emissionskostnader har genomförts
under perioden

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Komplett bokslutskommuniké bifogas som PDF.

Denna information är sådan information som Confidence International AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19
februari 2020 kl 08:30 CET.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och
underhåller integrerade och modulära säkerhets- och
brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet.
Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en
komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar
inom säkerhet, brand, larm samt elektroniska låssystem anpassade
utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North.
Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00
eller certifiedadviser@penser.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/confidence-international-ab/r/bokslutskommuni...
https://mb.cision.com/Main/41/3038821/1196378.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.