Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

Confidence International AB: Confidence tillförs 19,4 MSEK efter avslutad företrädesemission

Teckningsperioden för Confidence International AB:s ("Confidence"
eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för Bolagets
aktieägare ("Företrädesemissionen") löpte ut den 29 april 2019. 9 417
485 aktier, motsvarande 14,1 MSEK eller 72,9 procent av
Företrädes-emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill
tecknades 1 886 756 aktier, motsvarande 2,8 MSEK eller 14,6 procent
av Företrädesemissionen utan företräde. Resterande andel motsvarande
2,4 MSEK eller 12,5 procent av Företrädesemissionen tecknades av
emissionsgaranter.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har
genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som
upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som
offentliggjordes den 10 april 2019. Besked om tilldelning av aktier
som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att
skickas till dem som tilldelats aktier.

Genom Företrädesemissionen kommer Confidence aktiekapital att öka med
19 380 750 SEK till 23 256 900. Antalet aktier kommer att öka med 12
920 500 stycken till 15 504 600 aktier.

"Våra framgångsrika försäljningsinsatser från den avslutande delen av
2018 har fortsatt under inledningen av 2019. Vi kan konstatera en
fortsatt stark och ökande orderingång och utestående offertstock
vilket stärker vår långsiktiga konkurrens- och intjäningsförmåga.
Detta tillsammans med ökad effektivitet och minskade kostnader från
vårt genomförda omstruktureringsprogram och tillskottet från
företrädesemissionen, står vi nu finansiellt väl rustade och kan vi
se positivt på det kommande året. Vi vill tacka våra aktieägare, nya
och befintliga, för stödet i nyemissionen", säger Pär Nilsson VD i
Confidence.

När Företrädesemissionen är registrerad kommer BTA att bokas om till
aktier. De nya aktierna beräknas tas upp till handel på First North
under vecka 22, 2019.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Foyen
Advokatfirma är legal rådgivare till Confidence i samband med
Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Confidence är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 maj 2019 kl 19.30 CET.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/confidence-international-ab/r/confidence-till...
https://mb.cision.com/Main/41/2804909/1038336.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.