Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

Confidence International AB: Kommuniké från årsstämma - Confidence International AB

Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First
North, rapporterar från årsstämma 2014-04-25

Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:

· Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen
för

verksamhetsåret 2013 godkändes och lades till handlingarna.
· Resultat- och balansräkningarna fastställdes i förelagt skick.
· I moderbolaget till förfogande ansamlade förlust om 24 765 699
kronor beslutades

balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för
verksamhetsåret 2013.

· Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för det gångna året.

· Antalet ledamöter i bolagets styrelse 2014 ska vara 4 utan
suppleanter.

· Till styrelse 2014 omvaldes Peter Forhaug, Willi Persson, Samir
Taha samt Bengt Rolén.

· Till styrelsens ordförande valdes Peter Forhaug, samt till vice
ordförande valdes Samir Taha.

· Beslutades styrelsens arvoden till 120 KSEK till ordföranden och
60 KSEK till

envar av övriga ledamöter.
· Ersättning till revisorer ska utgå enligt skälig kostnadsräkning.
· PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Nicklas
Kullberg, valdes

som revisor för perioden fram till och med årsstämman 2015.
· Antog stämman styrelsens förslag till nomineringsförfarande inför
2015 med tillägg för att nomineringsprocessen skall tillgå så att
arbetet inleds skyndsamt under det fjärde kvartalet samt att den
sittande valberedningen skall sitta kvar till dess att en ny utses.

· Beslutade stämman om bemyndigande för styrelsen att emittera
aktier i Bolaget

motsvarande högst 9,1 % av aktiekapitalet.
· Det noterades till protokollet att alla beslut fattats enhälligt.
För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mats.engstrom@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som
ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med
traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj
av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys,
säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är
noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är
Bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/confidence-international-ab/r/kommunike-fran-a...
http://mb.cision.com/Main/41/9574889/237420.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.