Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Confidence International AB: Kvartalsrapport andra kvartalet 2019, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ
First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2019

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG APRIL - JUNI 2019

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 28,4 (28,8) MSEK
· Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -2,5 (-3,9) MSEK
varav affärsområdenas rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgår till
-0,7 (-1,9) MSEK

· Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,9 (-4,6) MSEK
· Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till
-0,19 (-0,02) SEK

före och efter utspädning
· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
-3,9 (-3,5) MSEK

· Nyemission om 19,4 MSEK före emissionskostnader har genomförts
under rapportperioden

· Återbetalning av kortfristiga krediter har under perioden skett
med 13,0 MSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

HELA PERIODEN I SAMMANDRAG JANUARI - JUNI 2019

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 52,8 (49,2) MSEK
· Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -6,6 (-11,0) MSEK
varav affärsområdenas rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgår till
-1,2 (-7,1) MSEK

· Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,3 (-12,1) MSEK
· Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till
-0,47 (-0,05) SEK

före och efter utspädning
· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter
förändring av rörelsekapital uppgick till -7,5 (-8,7) MSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Denna information är sådan information som Confidence International AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23
augusti 2019 kl. 8.30 CET.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och
underhåller integrerade och modulära säkerhets- och
brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet.
Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en
komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar
inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt
Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence
är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är bolagets
Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller
certifiedadviser@penser.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/confidence-international-ab/r/kvartalsrapport...
https://mb.cision.com/Main/41/2887014/1094252.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.