Du är här

2017-05-18

Confidence International AB: Kvartalsrapport första kvartalet 2017, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ
First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2017

Första kvartalet i sammandrag januari - mars 2017

· Nettoomsättningen för perioden för kvarvarande verksamhet uppgick
till 32,9 (29,6) MSEK

· Rörelseresultat (EBIT) för perioden för kvarvarande verksamhet
uppgick till 0,1 (-0,3) MSEK

· Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick
till -0,1 (-0,3) MSEK

· Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid
periodens utgång uppgick till

0,0 (-0,01) SEK före och efter utspädning
· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten från
kvarvarande verksamhet efter förändring av

rörelsekapital uppgick till -4,9(-2,4) MSEK
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Komplett kvartalsrapport bifogas som PDF.

Denna information är sådan information som Confidence International AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj
2017 kl. 8.30 CET.

För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mats.engstrom@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och
underhåller integrerade och modulära säkerhets- och
brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet.
Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en
komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar
inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt
Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence
är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bankaktiebolag är
Bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/confidence-international-ab/r/kvartalsrapport-...
http://mb.cision.com/Main/41/2268015/676019.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.