Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-23

Confidence International AB: Kvartalsrapport tredje kvartalet 2016, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ
First North, lämnar följande rapport för perioden januari-september
2016

Tredje kvartalet i sammandrag juli-september 2016

· Nettoomsättningen för perioden för kvarvarande verksamhet uppgick
till 26,9 (24,8) MSEK

· Rörelseresultat (EBIT) för perioden för kvarvarande verksamhet
uppgick till 0,1 (-1,4) MSEK

· Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick
till 1,4 (-1,5) MSEK

· Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid
periodens utgång

uppgick till 0,02 (-0,03) SEK före och efter utspädning
· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten från
kvarvarande verksamhet

uppgick till 5,8 (-3,8) MSEK
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Hela perioden i sammandrag januari-september 2016

· Nettoomsättningen för perioden för kvarvarande verksamhet uppgick
till 88,5 (73,1) MSEK

· Rörelseresultat (EBIT) för perioden för kvarvarande verksamhet
uppgick till 0,6 (-4,2) MSEK

· Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick
till 1,6 (-5,1) MSEK

· Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid
periodens utgång uppgick

till 0,03(-0,09) SEK före och efter utspädning
· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten för kvarvarande
verksamhet efter

förändring av rörelsekapital uppgick till 2,1 (-8,6) MSEK
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Komplett kvartalsrapport bifogas som PDF.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Confidence International AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23
november 2016 kl. 8.30 CET.

För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mats.engstrom@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och
underhåller integrerade och modulära säkerhets- och
brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet.
Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en
komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar
inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade
utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North.
Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/confidence-international-ab/r/kvartalsrapport-...
http://mb.cision.com/Main/41/2128928/593978.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.