Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-11

Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, rapporterar från årsstämma 2020-06-11

 • De framlagda resultat- och balansräkningarna, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för verksamhetsåret 2019 fastställdes i förelagt skick och lades till handlingarna.
 • I moderbolaget till förfogande ansamlade förlust om 32 828 KSEK beslutades balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019.
 • Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
 • Antalet ledamöter i bolagets styrelse för tiden fram till och med nästa årsstämma ska vara fyra (4) stycken utan suppleanter.
 • Beslutades styrelsens arvoden till 275 KSEK till ordföranden, 150 KSEK till vice ordförande och 110 KSEK till envar av övriga ledamöter.
 • Ersättning till revisorer ska utgå enligt godkänd kostnadsräkning.
 • Beslutades att välja styrelse för tiden fram till och med nästa årsstämma enligt:

Omval av ledamöterna Gerth Svensson, Samir Taha och Ulf Engerby samt Thomas Lundin.

 • Beslutades att för den kommande ettårsperioden välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg, som revisor för perioden fram till och med nästa årsstämma.
 • Till styrelsens ordförande valdes Gerth Svensson.
 • Beslutades att för verksamhetsåret 2020 - fram till och med nästa årsstämma - anta förslag från nomineringskommittén avseende nomineringsprocess.
 • Beslutade i enlighet med framlagda förslag om ny bolagsordning enligt dagordningens punkt 14, A-D.
 • Beslutades om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier i enlighet med styrelsens förslag.
 • Det noterades till protokollet att alla beslut fattats enhälligt.

 

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.