Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-07

Confidence International AB, rapporterar från extra bolagsstämma

Confidence International AB, noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från extra bolagsstämma 2021-05-07.

Väsentliga beslut som fattades på extra bolagsstämman:

  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 8 i kallelse och beslutsunderlag, avseende förvärv av samtliga aktier i Nordic LEVEL Services Group AB.
  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 9 i kallelse och beslutsunderlag, avseende ändring av bolagsordningen.
  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 10 i kallelse och beslutsunderlag, avseende apportemission av aktier och teckningsoptioner.
  • Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

För ytterligare information:

Gerth Svensson,
Styrelseordförande
Tel 08 620 82 00
 

Författare Cision