Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-26

Confidence International AB: Samir Taha anmäler eget utträde ur Confidence styrelse

Confidences styrelseledamot Samir Taha omfattas, på sätt som tidigare offentliggjorts av Confidence, av en granskning av en skattemässig hantering som inte är relaterad till Confidence. I avvaktan på att nämnda fråga avgörs eller avskrivs, vilket inte bedöms kunna ske i närtid och mot bakgrund av att frågan kan ha bäring på Confidences myndighetstillstånd, har Samir Taha beslutat att inge en anmälan om eget utträde ur Confidence styrelse idag. Samir Taha har därtill meddelat att han oavsett detta står till Confidences förfogande i den mån det efterfrågas.

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt-persons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 kl 17:10 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Gerth Svensson, Styrelsens ordförande 
Confidence International AB
Telefon: +46(0)8-620 82 00

Författare Cision