Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Consensus: Kommuniké från årsstämman i Consensus Asset Management AB (publ)

På bolagets årsstämma i Göteborg den 6 april 2017 fattades följande
beslut:

· Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget samt
beslöt att den ansamlade förlusten enligt bolagets balansräkning
överförs i ny räkning.

· Styrelseledamöter och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet.
· Stämman beslutade om omval av följande styrelseledamöter,
Claes-Göran Nilsson, Christer Elander, Uwe Löffler, Jan Litborn samt
Anders Wright.

Till styrelsesuppleant omvaldes Håkan Dahlin.
Till revisor valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i Sverige AB
med Daniel Algotsson som ansvarig revisor.

· Stämman beslutade att styrelsearvode för verksamhetsåret 2016 och
2017 skall utgå enligt styrelsens lämnade förslag:

Arvode för 2016 till styrelsens ledamöter utgår med 360.000 kronor att
fördelas enligt följande: Till ordföranden 300.000 kronor och till
övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, 20.000
kronor vardera.

Arvode för 2017 till styrelsens ledamöter höjs till 450.000 kronor att
fördelas enligt följande: Till ordföranden 300.000 kronor och till
övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, 50.000
kronor vardera.

· Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om
ersättning till ledande befattningshavare på marknadsmässiga grunder.

· Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid behov genomföra
en företrädesemission med en maximal utspädningseffekt om 10%.
Eventuell emission ska genomföras till marknadsmässiga villkor i
syfte att öka det egna kapitalet för att klara kapitalkravet vid en
fortsatt expansion via rekryteringar eller förvärv av bolag.
Bemyndigandet gäller in till nästa årsstämma.

· Stämman beslutade att genomföra följande förändringar i
bolagsordningen:

Borttagande av skrivning i verksamhetsbeskrivningen om "Agerande som
Certified Adviser", då denna verksamhet inte längre bedrivs av
bolaget.

Bolagets säte ändras från Göteborg till Mölndal. Årsstämma ska dock
fortsatt även kunna hållas i Göteborgs kommun.

Konstituerande styrelsemöte hölls omedelbart efter årsstämman där
Claes-Göran Nilsson omvaldes till ordförande.

För mer information kontakta: Claes-Göran Nilsson, styrelsens
ordförande,

Telefon 0705-92 61 45, claes-goran.nilsson@nilhome.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/consensus/r/kommunike-fran-arsstamman-i-consen...
http://mb.cision.com/Main/11582/2234390/654479.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.