Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Consensus: Kommuniké från årsstämman i Consensus Asset Management AB (publ)

På bolagets årsstämma i Göteborg den 26 april 2019 fattades följande
beslut:

· Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget samt
beslöt att den ansamlade vinsten enligt bolagets balansräkning
överförs i ny räkning.

· Styrelseledamöter och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet.

· Stämman beslutade om omval av följande styrelseledamöter, Uwe
Löffler, Jan Litborn, Rose Mjörnstedt och nyval av Anders Hedin. Till
styrelsens ordförande omvaldes Claes-Göran Nilsson, allt enligt
valberedningens förslag.

Christer Elander, som avböjt omval, tackades för sitt mångåriga och
uppskattade arbete i styrelsen.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja
det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor.

· Stämman beslutade att styrelsearvode samt revisionsarvode för
verksamhetsåret 2019 skall utgå enligt valberedningens lämnade
förslag:

Arvode för 2019 till styrelsens ledamöter utgår oförändrat med 450 000
kronor att fördelas enligt följande: Till ordföranden 300 000 kronor
och till övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget,
50 000 kronor vardera.

Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.
· Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om
ersättning till ledande befattningshavare på marknadsmässiga grunder.

· Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid behov genomföra
en företrädesemission av A- och eller B-aktier med en maximal
utspädningseffekt om 10 %. Eventuell emission ska genomföras till
marknadsmässiga villkor i syfte att öka det egna kapitalet för att
klara kapitalkravet vid en fortsatt expansion via rekryteringar eller
förvärv av bolag. Bemyndigandet gäller in till nästa årsstämma.

För mer information kontakta:
Claes-Göran Nilsson, styrelsens ordförande,
telefon 0705-92 61 45,
claes-goran.nilsson@nilhome.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/consensus/r/kommunike-fran-arsstamman-i-conse...
https://mb.cision.com/Main/11582/2798399/1033158.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.