Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

Consilium AB: Bokslutsrapport 2018 för Consilium AB (publ)

Consilium fokuserar på säkerhet

· Consilium har under de senaste åren fokuserat på säkerhet och
successivt avyttrat och avvecklat andra verksamheter. Långt
framskridna diskussioner pågår avseende avyttring av halva innehavet
av automation/engineering-verksamheten.

· Kvarvarande verksamhet inom affärsområde Marine & Safety fokuserar
på utveckling och marknadsföring av produkter och system för
detektion av rök, värme, gas, flammor och oljedimma inom utvalda
nischområden.

· Kvarvarande verksamhet inom affärsområde Safety Engineering
fokuserar på utveckling och marknadsföring av produkter och system
för släckning av bränder med vatten, skum och gas inom utvalda
nischområden.

Consilium överväger att dela upp verksamheten i två fristående bolag

· Styrelsen för Consilium har beslutat undersöka förutsättningarna
för en uppdelning av Consilium i två fristående bolag; Ett för
kvarvarande verksamhet inom affärsområde Marine & Safety, och ett för
kvarvarande verksamhet inom affärsområde Safety Engineering.

· En uppdelning av Consilium bedöms ge respektive affärsområde ökad
fokus med bättre förutsättningar att ta tillvara tillväxtmöjligheter
och skapa värde för aktieägarna.

Kvartal 4, 2018

· Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 3 procent
till 375,8 MSEK (363,3).

· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 19
procent till 399,4 MSEK (336,2).

· EBITDA för kvarvarande verksamheter ökade med 4 procent till 42,1
MSEK (40,3).

· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive
engångsnedskrivning av goodwill och exklusive innehav utan
bestämmande inflytande, uppgick till 0,84 SEK (1,05).

· Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive
engångsnedskrivning av goodwill och exklusive innehav utan
bestämmande inflytande, uppgick till -0,23 SEK (-1,39).

Kvartal 1-4, 2018

· Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 2 procent
till 1 436,1 MSEK (1 401,1).

· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 8 procent
till 1 420,3 MSEK (1 313,3).

· EBITDA för kvarvarande verksamheter ökade med 3 procent till 198,1
MSEK (192,4).

· Med hänsyn till den svaga marknadssituationen inom olje- och
gasmarknaden, särskilt inom offshore, har Consilium i samband med sin
omstrukturering valt att skriva ned goodwillvärden med 50 MSEK under
kvartal 3, 2018.

· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive
engångsnedskrivning av goodwill, och exklusive innehav utan
bestämmande inflytande, uppgick till 3,59 SEK (5,29).

· Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive
engångsnedskrivning av goodwill och exklusive innehav utan
bestämmande inflytande, uppgick till 0,56 SEK (1,66).

(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående
år)

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Roger Orreteg, Ekonomichef, tel 08-563 053 06,
e-post: roger.orreteg@consilium.se

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 klockan 15:00 CET.

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och
system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat
brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp
av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem
inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt
kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra
till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums
mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus
och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens
kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska
Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och
produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium
är noterat på Nasdaq Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 400
MSEK.

Consilium
Västra Finnbodavägen 2-4, 131 05 NACKA
Tel: +46 8 563 05 300
Fax: +46 8 563 05 399
http://www.consilium.se
info@consilium.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/consilium-ab/r/bokslutsrapport-2018-for-consil...
https://mb.cision.com/Main/1666/2753318/1000015.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.