Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-21

Consilium: Rapport från årsstämma i Consilium den 20 maj 2014

RAPPORT FRÅN ÅRSSTÄMMA I CONSILIUM DEN 20 MAJ 2014

Vid årsstämma i Consilium AB (publ) den 20 maj 2014 fastställdes styrelsens
förslag till vinstdisposition och att lämna utdelning till aktieägarna för
verksamhetsåret 2013 med 0,40 SEK per aktie. Det beslutades i övrigt att
fastställa resultat- och balansräkningar i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande
direktör för verksamhetsåret 2013.

Vid årsstämman beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag,
att till ordinarie styrelseledamöter i Consilium AB (publ) omvälja Carl
Rosenblad, Carl Adam Rosenblad, Fredrik Nygren, Peter Carlberg, Ann-Marie
Åström och Erik Lindborg, samt att till ny styrelseledamot välja Thomasine
Rosenblad.

Efter förslag från valberedningen omvaldes revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB som revisor, med Sten Håkansson som huvudansvarig
revisor, för en period om 4 år.

Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen om sammanlagt 650.000
kronor, samt om arvode till revisorer.

Vid årsstämman valdes valberedning och beslutades om arvode till
valberedning.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i huvudsak innebärande att för ledande befattningshavare
skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor.
Utöver fast årslön skall ledande befattningshavare även kunna erhålla
rörlig lön, vilken skall vara begränsad till maximalt tre (3) månadslöner
och baseras på koncernens och dess affärsområdens ekonomiska utveckling
jämfört med fastställda mål samt en individuell och kvalitativ faktor.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram tills nästa
årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier eller konvertibla
skuldebrev, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, där antalet
aktier som skall kunna emitteras sammanlagt skall uppgå till högst 1 100
000 aktier. Bemyndigandet gäller för finansiering av eventuella förvärv.

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Kommuniké från årsstämma.pdf

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.