Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

Containerships Oyj: Containershipsin Oyj:n osavuosiraportti ensimmäiseltä vuosineljännekseltä 2016

Markkinatilanne ja yrityksen tapahtumat

Yhtiön liiketoimintaympäristö on edelleen hyvin haasteellinen. Erityisesti
viennin määrä Venäjälle on edelleen laskenut. Yhtiö on edelleen korvannut
Venäjän heikosta kotimaisesta kysynnästä johtuvaa tuontivolyymin laskua
kasvattamalla Suomen ja Baltian vienti- ja tuontivolyymejä. Myynnin rakenne
on muuttunut siten, että länteen suuntautuvat volyymivirrat ovat jo
ylittäneet itään suuntautuvat rahtivirrat yhtiön myynnissä.

Yhtiö listautti joukkovelkakirjansa pörssiin Nasdaq Helsingissä ja muuttui sen
myötä julkiseksi osakeyhtiöksi huhtikuun alussa.

Tuloskatsaus

Tämä on yhtiön ensimmäinen IFRS-laskentaperiaatteiden mukainen
osavuosikatsaus. Operatiiviseen tulokseen ei sisälly raportointikaudella
merkittäviä kertaluonteisia eriä. Osavuosikatsauksen luvut ovat
tilintarkastamattomia, vuositilinpäätöksen luvut tulevat olemaan
tilintarkastettuja.

Containerships-konsernin liikevaihto ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli
49,1 miljoonaa euroa (49,5 miljoonaa euroa). Myyntivolyymin (kuljetetut
TEU:t) kehitys on ollut positiivista: volyymi kasvoi 11,9 % viime vuoden
vastaavaan jaksoon verrattuna. Sitä vastoin hintataso on laskenut myynnin
rakenteen muuttumisen ja kilpailutilanteen takia, minkä vuoksi myynti
euroissa on samalla tasolla kuin viime vuonna. Vuoden 2015 ensimmäisellä
neljänneksellä yhtiö peri asiakkailta rikkipesurilisää (SECA-lisä), mistä
jouduttiin luopumaan vuoden 2015 aikana öljyn hinnan laskun ja
markkinatilanteen vuoksi. Tämä selittää myös pääosin hinnan laskusta
raportointikaudella verrattuna edellisvuoteen.

Käyttökate oli samalla tasolla ja liikevoitto hieman parempi kuin viime vuonna
vastaavalla jaksolla. Molemmat tunnusluvut olivat budjetoitua paremmat.
Toiminnan tehostamistoimenpiteet (parantunut käyttöaste ja tyhjien konttien
asemointi) sekä öljyn hinnan alentuminen pienensivät kustannuksia, mutta
laivojen kasvaneet vuokrauskustannukset söivät osittain tätä kustannushyötyä.
Operatiiviset kustannukset olivat samalla tasolla kuin viime vuonna
vastaavalla raportointikaudella.

Muut liiketoiminnan tuotot kasvoivat, kun vuoden 2015 tilinpäätökseen tehty
öljyn suojaukseen liittyvä varaus purettiin IFRS-säännösten mukaisesti.
Rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutus oli selkeästi negatiivinen ja
huononsi tulosta noin 3,3 miljoonaa euroa. Keskeisinä syinä olivat
joukkovelkakirjalainaan liittyvät korkokulut ja etenkin valuuttoihin
liittyvät kurssivoittojen ja kurssitappioiden muutokset. Viime vuonna yhtiö
hyötyi valuuttakurssimuutoksista kurssivoittoina ja valuuttakurssien
suojausvoittoina. Tällä raportointikaudella ei vastaavia voittoja ole saatu.
Yhtiön suurin ulkomainen valuutta Yhdysvaltain dollari (USD) on pysynyt
vakaana, eikä merkittäviä kurssivoittoja tai -tappioita ole syntynyt. Yhtiö
suojautuu valuuttakurssiriskiltä tekemällä suojaukset avoimelle positiolle
nykykurssitasolla. Nettorahoituskulut olivat 3,3 miljoonaa euroa korkeammat
kuin viime vuonna. Valuuttoihin liittyvän tulosheikennyksen osuus tästä oli
2,3 miljoonaa euroa. Yhtiön nettovelkaisuusaste on samalla tasolla kuin
vuoden 2015 tilinpäätöksessä.

Lähitulevaisuuden näkymät

Markkinatilanne jatkuu vaikeana. Tästä huolimatta yhtiö pitää taloudelliset
tavoitteensa muuttumattomina tälle vuodelle. Arvioitu myynnin kasvu on 5-10
%, ja käyttökatetavoite on minimissään 13 miljoonaa euroa (noin 50 %:n
kasvu). Tämän taustalla on keskittyminen myynnissä segmentteihin ja
alueisiin, joissa kasvua on saatavissa, sekä toiminnan tehokkuuden
parantamisen jatkaminen. Mahdollinen Euroopan taloustilanteen parantuminen,
taloudellisen tilanteen parantuminen Venäjällä ja öljyn hinnan muuttuminen
vaikuttavat Containerships-konsernin tulokseen.

Ensimmäiset neljä LNG-alusta toimitetaan suunnitelman mukaisesti vuoden 2018
aikana, kuten aiemmin on tiedotettu. Ensimmäisen aluksen toimitus on
kuitenkin viivästynyt niin, että alus toimitetaan vuoden 2018 alussa
varustamon muuttumisen takia. Uusintaneuvottelut kahden oman aluksen ja
kahden muun aluksen osalta ovat parhaillaan käynnissä.

Yhtiö julkaisee internetsivuillaan vuoden 2016 tulosraportteja seuraavasti:

Q2/2016 julkaistaan 16.8.2016, Q3/2016 julkaistaan 15.11.2016 ja Q4/2016 sekä
vuositilinpäätös 2016 julkaistaan 28.2.2017.

Lisätietoja:

CONTAINERSHIPS OYJ
Kari-Pekka Laaksonen, toimitusjohtaja, puh. 020-744
1364,kari-pekka.laaksonen(at)containerships.fi

Jari Lepistö, talousjohtaja, puh. 050- 60 212,
jari.lepisto(at)containerships.com
Containerships Oyj lyhyesti
CONTAINERSHIPS tarjoaa kaikki palvelut, joita sen asiakkaat tarvitsevat
varmistaakseen turvallisen ja nopean konttiliikenteen Venäjän ja Baltian
maiden, Euroopan, Ison-Britannian, Irlannin ja Pohjanmeren sekä
Pohjois-Afrikan ja Välimeren välillä. Containerships tarjoaa asiakkailleen
valikoiman standardeja sekä erityiskontteja sekä kaiken kattavan konttien
kuljetuksen meriteitse, teillä ja raiteilla sekä jokiteitse.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
www.containershipsgroup.com/about-us/for-investors

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Containerships Oyj via Globenewswire

HUG#2013136

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.