Du är här

2018-07-18

Coor: Delårsrapport januari - juni 2018, Coor Service Management Holding AB

Andra kvartalet 2018

· Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 25 procent och
uppgick till 2 380 (1 900) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick
till 11 procent, tillväxten från förvärv uppgick till 11 procent och
valutaeffekter till 3 procent.

· Justerat EBITA ökade med 19 procent och uppgick till 138 (115)
MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 5,8 (6,1) procent.

· EBIT uppgick till 70 (68) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till
22 (51) MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 0,2 (0,5) SEK.

· Operativt kassaflöde uppgick till 77 (136) MSEK.

Första halvåret 2018

· Nettoomsättningen under första halvåret ökade med 20 procent och
uppgick till 4 507 (3 757) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick
till 11 procent, tillväxten från förvärvuppgick till 7 procent och
valutaeffekter till 2 procent.

· Justerat EBITA uppgick till 253 (238) MSEK. Rörelsemarginalen
uppgick till 5,6 (6,3) procent.

· EBIT uppgick till 127 (144) MSEK. Resultat efter skatt uppgick
till 39 (107) MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 0,4 (1,1) SEK.

· Operativt kassaflöde uppgick till 17 (201) MSEK.

~ Stark tillväxt i hela Norden, både organiskt och från förvärv

Mikael Stöhr,
Vd och koncernchef, Coor

RESULTAT I KORTHET, KONCERN * Apr - jun Jan - jun Rullande Helår
(MSEK) 2018 2017 2018 2017 12 mån 2017
Nettoomsättning 2 380 1 900 4 507 3 757 8 473 7 722
Organisk tillväxt, % 11 3 11 3 9 6
Förvärvad tillväxt, % 11 0 7 0 4 0
Justerat EBITA 138 115 253 238 482 468
Justerad EBITA-marginal, % 5,8 6,1 5,6 6,3 5,7 6,1
EBIT 70 68 127 144 251 268
Resultat efter skatt 22 51 39 107 121 188
Operativt kassaflöde 77 136 17 201 308 492
Resultat per aktie, SEK 0,2 0,5 0,4 1,1 1,3 2,0

* Jämförelsetalen för 2017 avser kvarvarande verksamhet i koncernen
efter avyttring av skadeserviceverksamheten. För definitioner och
beräkning av nyckeltal, se sidan 24. Jämförelsestörande poster
redovisas i not 3.

Inbjudan till press- och analytikerpresentation

Den 18 juli klockan 9.00 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO
utvecklingen under andra kvartalet genom en webcast. För att delta i
webcasten kan du registrera dig via denna länk:
http://event.on24.com//wcc/r/1767632-1/DCD33558D45ED2DA62134EA68F52C09F?...
(http://event.on24.com/wcc/r/1767632-1/DCD33558D45ED2DA62134EA68F52C09F?p...)

Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46856642697
(Sverige), +4723500254 (Norge), +4535445576 (Danmark), +358981710493
(Finland) eller +442030089810 (England)

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att
publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken
Investerare/Rapporter-och-publikationer efter presentationen.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari - september 2018 24 oktober 2018

Delårsrapport januari - december 2018 21 februari 2019

Delårsrapport januari - mars 2019 2 maj 2019

Delårsrapport januari - juni 2019 18 juli 2019

För mer information

För frågor kring rapporten, kontakta CFO och IR-direktör Olof
Stålnacke (+46 10 559 59 20).

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta vd och
koncernchef Mikael Stöhr (+46 10 559 59 35) eller
kommunikationsdirektör Magdalena Öhrn (+46 10 559 55 19).

IR-koordinator: Sara Marin (+46 10 559 59 51).

Mer information finns också på vår webbplats: www.coor.se
(http://www.coor.com)

Denna information är sådan information som Coor Service Management
Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli
2018 klockan 07.30 CET.

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad
främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor
erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM),
fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster
avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde
genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas
serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas
kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal större
och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat
ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC,
Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Statoil, Telia
Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq
Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i
förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den
påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på
www.coor.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/coor/r/delarsrapport-januari---juni-2018--coor...
http://mb.cision.com/Main/8962/2577337/880052.pdf
http://mb.cision.com/Public/8962/2577337/94dfccfbceafae84.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.