Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Coor: Delårsrapport januari - september 2017 Coor Service Management Holding AB

Tredje kvartalet 2017

· Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 7 procent och
uppgick till 1 853 (1 740) MSEK.

· Justerat EBITA ökade med 7 procent till 104 (97) MSEK.
Rörelsemarginalen var oförändrad och uppgick till 5,6 (5,6) procent.

· EBIT uppgick till 53 (47) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till
33 (12) MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 0,3 (0,1) SEK.
· Operativt kassaflöde uppgick till -16 (59) MSEK. Förändringen
förklaras helt av att kvartalet avslutades på en helg.

Perioden januari - september 2017

· Nettoomsättningen under perioden januari-september ökade med 6
procent och uppgick till 5 610 (5 315) MSEK. Den organiska tillväxten
exklusive valutaeffekter uppgick till 4 procent.

· Justerat EBITA ökade med 9 procent till 343 (314) MSEK.
Rörelsemarginalen steg till 6,1 (5,9) procent.

· EBIT uppgick till 197 (169) MSEK. Resultat efter skatt uppgick
till 140 (74) MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 1,5 (0,8) SEK.
· Operativt kassaflöde uppgick till 186 (200) MSEK.
" Vi har en stark utveckling på en marknad med spännande möjligheter.
Under årets tredje kvartal levererade Coor fortsatt tillväxt av såväl
omsättning som rörelseresultat. "

Mikael Stöhr, vd och koncernchef, Coor
RESULTAT I KORTHET, KONCERN * Jul - sep Jan - sep Rullande Helår
(MSEK) 2017 2016 2017 2016 12 mån 2016
Nettoomsättning 1 853 1 740 5 610 5 315 7 567 7 272
Organisk tillväxt, % 7 1 4 5 3 3
Justerat EBITA 104 97 343 314 464 435
Justerad EBITA-marginal, % 5,6 5,6 6,1 5,9 6,1 6,0
EBIT 53 47 197 169 270 242
Resultat efter skatt 33 12 140 74 190 123
Operativt kassaflöde -16 59 186 200 400 414
Resultat per aktie, SEK 0,3 0,1 1,5 0,8 2,0 1,3

* Rapporten avser kvarvarande verksamhet i koncernen efter avtal om
avyttring av skadeserviceverksamheten.

Inbjudan till press- och analytikerpresentation
Den 27 oktober klockan 09:00 CET presenterar bolagets koncernchef och
CFO utvecklingen under tredje kvartalet genom en webcast. För att
delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk
http://edge.media-server.com/m/p/d7av2ni9 före mötet. Om du vill
lyssna på presentationen via telefon, ring +46 856642509 (Sverige),
+47 23500253 (Norge), +45 82333178 (Danmark), +35 8981710491
(Finland) eller +44 2030089808 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att
publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken
Investerare/Rapporter-och-publikationer, efter presentationen.

Mer information och kontakt
För ytterligare information om rapporten, kontakta Olof Stålnacke, CFO
och IR-direktör (+46 10 559 59 20, olof.stalnacke@coor.com).

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta Vd och
koncernchef Mikael Stöhr (+46 10 559 59 35, mikael.stohr@coor.com)
eller tf Kommunikationsdirektör Sofie Schough (+46 10 559 59 83,
sofie.schough@coor.com). IR-koordinator Sara Marin (+46 10 559 59 51,
sara.marin@coor.com)

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com.

Denna information är sådan information som Coor Service Management
Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27
oktober 2017 klockan 7:30 CET.

Coor är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot
integrerade och komplexa facility management (FM)-uppdrag. Coor
erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM),
fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor
skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera
kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas
kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre
och större företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat
AB Volvo, ABB, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC,
Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil,
Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på
Nasdaq Stockholms-börsen. Per den 30 juni hade bolaget cirka 6 500
medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge, och Finland, och en
årsomsättning på cirka 7 500 MSEK. Coor tar ansvar för den verksamhet
som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men
också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare
perspektiv. Läs mer på http://www.coor.se/

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/coor/r/delarsrapport-januari---september-2017-...
http://mb.cision.com/Main/8962/2377055/742885.pdf
http://mb.cision.com/Public/8962/2377055/95ca83baabd3a6f1.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.