Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-19

Coor förvärvar Veolia Technical Management

Coor har idag tecknat avtal om förvärv av tillgångarna i affärsområdet Veolia Technical Management, en del av Veolia Sverige AB, som avyttrar sin verksamhet i Sverige och Norge. Affärsområdet har cirka 250 anställda och en årlig omsättning på ca 500 MSEK. Förvärvet stärker ytterligare Coors erbjudande och kompetens inom teknisk fastighetsunderhåll.

Köpeskillingen uppgår till 180 MSEK och förvärvet finansieras helt inom ramen för Coors existerande finansiering. Affären sker genom en inkråmsöverlåtelse och består framförallt av fyra större kundkontrakt.

- Förvärvet av verksamheten inom affärsområdet Veolia Technical Management passar väl in i Coors nordiska tillväxtstrategi och Coors position som nordisk marknadsledare inom IFM stärks ytterligare. Veolia Technical Management är en välskött verksamhet med stort fokus på hållbarhet, högt tekniskt kunnande, ofta i kritiska produktions- och infrastrukturanläggningar. Vi ser verkligen fram emot att välkomna 250 nya medarbetare till Coor, kommenterar AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef Coor.

Förvärvet av Veolia Technical Management kommer att slutföras efter sedvanlig prövning av konkurrensmyndigheten. Förvärvet är också villkorat av att befintliga kunder ska samtycka till övertagande av respektive kundkontrakt. Affären förväntas vara klar i slutet av det tredje kvartalet 2021.

För mer information, pressbilder mm, besök www.coor.com/sv eller kontakta:

AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef, Coor

+46 10 559 57 70

annacarin.grandin@coor.com

Klas Elmberg, CFO och IR-direktör, Coor

+46 10 559 65 80

klas.elmberg@coor.com

Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli kl 08:00 CEST 2021.

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer - smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), PostNord, Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.com/sv

Författare Cision