Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-27

Copenhagen Capital A/S: Copenhagen Capital A/S - Delårsrapport for 1. halvår 2019

Resumé
Bestyrelsen i Copenhagen Capital A/S behandlet og godkendt koncernens
ikke-reviderede delårsrapport for perioden 1. januar ? 30. juni 2019,
hvoraf følgende kan fremhæves: 

*  Resultat pr. 30. juni 2019 blev efter skat et overskud på 15,8 mio.
kr. mod 23,5 mio. kr. pr. 30. juni 2018. Koncernens egenkapital er
pr. statusdagen opgjort til 205,6 mio. kr. mod 174,9 mio. kr. pr. 30.
juni 2018. Indtjening pr. aktie er opgjort til 0,31 kr. for perioden
mod 0,49 kr. for samme periode i 2018, og indre værdi pr. aktie 3,20
kr. pr. 30. juni 2019 mod 2,64 kr. pr. 30. juni 2018. 
*  Resultatet er påvirket af værdireguleringer af ejendommene som følge
af de ejendomsinvesteringer og udlejninger, der er foretage i
perioden. Værdireguleringen udgør en tilvækst på 18,7 mio. kr. før
indregning af skat.
*  Resultatet før værdireguleringer for perioden er opgjort til 4,0
mio. kr. mod 3,0 mio. kr. for samme periode i 2018, og har været
påvirket af manglende leje i de lejemål, som er istandsat i perioden
samt et senere indkøb af ejendomme.
*  Dagsværdien af koncernens ejendomme udgør pr. 30. juni 2019 538,2
mio. kr. mod 432,9 mio. kr. pr. 30. juni 2018. Der er ved
værdiansættelsen af koncernens ejendomme pr. 30. juni 2019 anvendt et
gennemsnitligt vægtet afkastkrav på 4,37 pct. i forhold til et
afkastkrav på 4,34 pct. pr. 30. juni 2018. Der er ikke ændret i
afkastkravene for de enkle ejendomme i forbindelse med
delårsrapporten. Ændringen i det gennemsnitlige afkast kan henføres
til køb af ejendom og en forholdsmæssige ændring i sammensætningen af
typen af arealerne. 
*  Gæld i ejendommene udgør ultimo perioden 295,7 mio. kr. Loan to
value (nettogælden i forhold til porteføljens værdi) udgør ultimo
perioden 54,95 pct. i forhold til 56,78 pct. pr. 30. juni 2018.
Værdiregulering af prioritetsgælden udgør en udgift på 2,5 mio. kr. 
*  Copenhagen Capital A/S har i marts 2019 udstedt 1.714.287 stk. 8%
2020/24 præferenceaktier som en rettet emission. Aktietegningen har
tilført selskabet et bruttoprovenu på 3,0 mio. kr.   
*  Der er efter regnskabsperiodens udløb foretaget 3
ejendomsakkvisitioner i København (Niels Hemmingsens Gade 4, 1153
København K, Læderstræde 11A og 11B, 1201 København K, og
Frederikssundsvej 11, 2400 København NV). I forbindelse med købet af
Niels Hemmingsens Gade 4, 1153 København K er der udstedt 4.219.046
stk. 8% 2020/24 præferenceaktier med et bruttoprovenu på ca. 7,4 mio.
kr. 
*  Selskabet forventer et resultat af primær drift i 2019 i niveauet
8,0 ? 11,0 mio. kr. før værdireguleringer af selskabets ejendomme,
regulering af gæld til markedsværdi, finansielle poster og skat mod
tidligere meddelt et resultat mellem 9,0 ? 12 mio. kr. Årsagen til
justeringen af forventningerne skyldes primært, at ejendomskøbene er
eksekveret senere på året end forventet samtidig med, at de seneste
akkvisitioner ? der er foretaget efter regnskabsperiodens udløb ?
kræver en høj grad af udvikling og således medfører tomgang i
forbindelse med projekteringen og byggeriet.  

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S
Adm. direktør
Lars Falster
Telefon: +45 70271060
E-mail: lf@copenhagencapital.dk

Vedhæftet fil

* 190827 Halvårsrapport 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.