Du är här

2015-08-21

Copenhagen Capital A/S: Halvårsmeddelelse 2015

Bestyrelsen i Copenhagen Capital A/S har i dag behandlet og godkendt
koncernens ikke-reviderede halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni
2015, hvoraf følgende kan fremhæves:

* Resultat pr. 30. juli 2015 blev et overskud på 6,9 mio. kr. mod 0,6 mio.
kr. pr. 30. juni 2014. Resultatet er påvirket af det stærke ejendomsmarked,
positive værdireguleringer af prioritetsgælden samt engangsomkostninger til
rådgivere i forbindelse med AIF overvejelser. Driften af selskabets
ejendomme forløber som forventet, og Copenhagen Capital A/S fastholder det
lagte opkøbsprogram for ejendomme.
* Dagsværdien af koncernens ejendomme udgør pr. 30. juni 2015 107 mio. kr.
mod 41 mio. kr. pr. 30. juni 2014. Der er ved værdiansættelsen af
koncernens ejendomme pr. 30. juni 2015 anvendt et gennemsnitligt vægtet
afkastkrav på 5,16 pct. Pr. 30. juni 2014 blev der anvendt et
gennemsnitligt vægtet aktiv på 4,88 pct. Værdireguleringen udgør en
tilvækst på 3.906 tkr. og er understøttet af, at koncernen har fået alle
sine ejendomme vurderet af en ekstern anerkendt vurderingsekspert.
* Egenkapitalen udgør ultimo perioden 30,4 mio. kr. mod 23,5 mio. kr. pr. 30.
juni 2014. Indre værdi pr. aktie er 1,53 kr. pr. 30. juni 2015. Loan to
value (nettogælden i forhold til ejendomsporteføljens værdi) udgør ultimo
perioden 63,89 pct. i forhold til 55,18 pct. pr. 30. juni 2014.
* Copenhagen Capital A/S har i halvåret indgået aftale om at købe ejendommene
Folkvarsvej 32, 2000 Frederiksberg og Heimdalsgade 39, 2200 København N.
Ejendommene er dels en velbeliggende boligejendom, dels en erhvervsejendom
udlejet til bl.a. Aldi og Københavns Kommune. Ledelsen i Copenhagen Capital
A/S vurderer, at der er høj lejesikkerhed og gode udviklingsmuligheder i
begge ejendomme.

Ejendommen Folkvarsvej 32 er sket som en selskabsoverdragelse, og i
forbindelse med købet har sælger, PBJ Ejendomsinvestering ApS, indgået aftale
om køb af 1 mio. stk. aktier i Copenhagen Capital A/S til kurs 1,20.

Ejendommen Heimdalsgade 39, 2200 København N er ligeledes overtaget gennem en
selskabsoverdragelse. I forbindelse med købet har Copenhagen Capital A/S
udstedt et konvertibelt gældsbrev til sælger på nominelt 5 mio. kr. Tilsagnet
gælder tegning af nye aktier til kurs 1,50 frem til 1. oktober 2015. Kursen
blev fastsat på købstidspunktet på baggrund af en skønsmæssig værdi af den
eksisterende ejendomsportefølje.

* Selskabet har med virkning fra 1. april 2015 afhændet sin tredjedel af
anparterne i Pantebrevsselskabet ApS, der formidler pantebreve mm.
Investeringen har givet et umiddelbart godt afkast, men de forventede
synergier var ikke tilstrækkelige til, at samarbejdet kunne fortsætte.
* Selskabets organisation er blevet styrket i halvåret, idet selskabet har
ansat Lisbeth Bak som ny adm. direktør, hvilket har tilført juridiske
kompetencer.
* Efter forhandling med Finanstilsynet vurderede selskabet i begyndelsen af
2015, at det var omfattet af de nye regler for forvaltere af alternative
investeringsfonde, og derfor havde bestyrelsen besluttet at ansøge
Finanstilsynet om at blive forvalter af alternativ investeringsfond - en
såkaldt selvforvaltende AIF. Den 10. juni 2015 kunne selskabet imidlertid
meddele, at Finanstilsynet på baggrund af ansøgningen havde vurderet, at
Copenhagen Capital A/S alligevel ikke betragtes som en alternativ
investeringsfond, og derfor ikke er omfattet af lovgivningen.
* Selskabet forventer fortsat et resultat af primær drift før
værdireguleringer, finansielle poster og skat i niveauet 1,0-2,0 mio. kr.

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S

Direktør Lisbeth Bak
Telefon: +45 4046 8450
E-mail: lb@copenhagencapital.dk

Download
http://hugin.info/138242/R/1947000/706816.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Copenhagen Capital A/S via Globenewswire

HUG#1947000

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.