Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-03-26

Copenhagen Capital A/S: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Copenhagen Capital A/S
(CVR-nr.: 30731735) fredag den 17. april 2015 kl. 10.00.

Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse Tingskiftevej 5, 2900
Hellerup.

Dagsorden
:

1 Udpegning af dirigent, jf. vedtægternes § 4.4
2 Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3 Forelæggelse af årsrapporten for 2014 med ledelsesberetning og godkendelse
af årsrapporten
4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport
5 Valg af medlemmer til bestyrelsen
6 Valg af revisor
7 Bemyndigelse til dirigenten
8 Eventuelt

Vedtagelseskrav

Godkendelse af forslag under punkterne1, 3, 4, 5, 6 og 7kan vedtages med
simpelt flertal.

Ad pkt 4.

Der foreslåes, at der disponeres som angivet i den offentliggjorte årsrapport
for 2014.

Ad pkt 5.

Jesper Bak har meddelt, at han ikke ønsker ønsker genvalg til bestyrelsen i
Copenhagen Capital A/S.

Der foreslås derfor genvalg af Advokat Henrik Oehlenschlæger, direktør Kurt
Bonnerup samt analysechef Dag Schønberg. Desuden foreslås
bestyrelsessuppleant Direktør Lisbeth Bak indvalgt i bestyrelsen.

Lisbeth Bak (f. 1963) er uddannet jurist og advokat og har arbejdet i mere end
25 år i den finansielle sektor.
Om de øvrigt foreslåede bestyrelsesmedlemmer øvrige ledelseshverv og
kompetencer henvises til årsrapporten for 2014 side 14.

Ad pkt 6.

Der foreslåes valg af revisor Moore Stephens Danmark, Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab.

Ad pkt 7.

Det foreslåes, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med fuld
substitutionsret at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af
generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S, VP
Securities A/S eller andre myndigheder samt til at foretage korrektioner i
selskabets vedtægter og de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med
disse beslutninger, idet det omfang Erhvervsstyrelsen, NASDAQ OMX Copenhagen
A/S, VP Securities A/S eller andre myndigheder måtte kræve dette for at
gennemføre registrering af beslutningerne.

***

Indkaldelsen, oplysning om det samlede antal kapitalandele og
stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal
fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden, de fuldstændige forslag, udkast
til nye vedtægter samt de formularer der skal anvendes ved stemmeafgivelse
ved fuldmagt og stemmeafgivelse per brev, vil blive fremlagt på selskabets
hjemmesidewww.copenhagencapital.dkog på selskabets adresse, Copenhagen
Capital A/S, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup til eftersyn for aktionærerne
senest 3 uger før generalforsamlingen, og tilstilles samtidig enhver
kapitalejer, som har fremsat anmodning herom.

I henhold til vedtægternes punkt 4.11 fastlægges en aktionærs ret til at
deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens
kapitalandele i forhold til de kapitalandele, aktionæren besidder på
registreringsdatoen, som er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Adgang
til selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af pressen,
der mindst 3 dage forud for generalforsamlingen har meddelt selskabet deres
deltagelse. Der må ikke foretages bånd- eller filmoptagelser på
generalforsamlingen. Adgangskort kan bestilles elektronisk via
aktionærportalen på selskabets hjemmeside eller ved at kontakte selskabet med
angivelse af VP kontonummer.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen kan give
møde ved fuldmægtig. Aktionærer kan endvidere afgive deres stemme forud for
generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Afgivelse af
fuldmagt eller stemme per brev kan ske elektronisk via aktionærportalen på
selskabets hjemmesidewww.copenhagencapital.dk- eller ved at downloade
fuldmagts-/brevstemmeblanket fra selskabets hjemmeside og indsende denne til
selskabet.

Selskabets nominelle kapital udgør kr. 20.000.000, fordelt i aktier á kr. 1.
På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1 én stemme. Selskabet
har udpeget Spar Nord Bank A/S som kontoførende institut. Aktionærerne kan
herigennem udøve deres finansielle rettigheder.

Aktionærer kan stille spørgsmål til selskabets ledelse vedrørende dagsordenen
eller de ovenfor nævnte dokumenter. Spørgsmål skal sendes til Copenhagen
Capital A/S enten per almindelig post på adressen, Copenhagen Capital A/S,
Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup eller per e-mail tiljb@copenhagencapital.dk.

Yderligere information kan opnås ved at kontakte selskabet via telefon 5130
7578 ellerjb@copenhagencapital.dk.

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S

Direktør Jesper Bak
Telefon: +45 51307578
Email: jb@copenhagencapital.dk

Download indkaldelsen
http://hugin.info/138242/R/1906699/678939.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Copenhagen Capital A/S via Globenewswire

HUG#1906699

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.